Participatie polderbewoners wat later dan voorzien

Categoriën:

20 december 2017

Wegens onzekerheid over totale subsidie Westermeerwind

Participatie polderbewoners wat later dan voorzien

De uitgifte van obligaties en aandelen van Windpark Westermeerwind aan bewoners van de Noordoostpolder, Urk en het voormalige Lemsterland is met minstens een half jaar vertraagd. De aangekondigde uitgifte van participaties kan op dit moment niet gerealiseerd worden wegens een nog lopende toets door het ministerie van Economische Zaken van de totale omvang van de subsidies voor het windpark. Westermeerwind hoopt dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat de participatie nu in 2018 gerealiseerd kan worden.                                     

Windpark Westermeerwind heeft steeds aangegeven dat participatie door polderbewoners mogelijk zou worden een jaar na ingebruikneming van het windpark. De afgelopen tijd is hard gewerkt om dit ruim voor het eind van 2017 waar te maken. De structuur van de deelname, het daarbij horende prospectus en de publiciteitscampagne waren al in een vergevorderd stadium. Omdat nog niet alle financiële cijfers over het windpark definitief zijn, kan de participatie op dit moment nog niet in gang worden gezet.

Extra toets

Directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind licht de situatie als volgt toe. ‘De uitgifte van aandelen en obligaties moet gepaard gaan met een prospectus, dat inzicht biedt in de financiële cijfers en de winstverwachting van de onderneming. Beleggers hebben daar recht op. Deze cijfers zijn mede afhankelijk van de hoogte van de subsidies en die hangen weer af van de uitkomst van toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Zonder deugdelijke prospectus is uitgifte van participaties niet verantwoord en niet mogelijk.’

De toetsing door RVO spitst zich toe op de totale omvang van de aan het windpark toegezegde subsidies en de wijze van berekening daarvan. In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. Ongeveer een jaar na het operationeel worden van een project vindt een zogenaamde MSK-toets door RVO plaats. Met het oog op de participatie door polderbewoners eind 2017 heeft Westermeerwind RVO versneld om een oordeel gevraagd. Omdat deze toets nog niet is afgerond, is uitgifte van participaties nu nog niet mogelijk.

Anne de Groot: ’We hadden alles klaar staan om nog voor eind 2017 participaties uit te geven aan polderbewoners. Het is vervelend dat nu toch nog vertraging is opgetreden. Dat is niet alleen teleurstellend voor alle omwonenden die willen participeren, maar ook voor de gemeente, die altijd vol achter het idee van participatie door de polder heeft gestaan, en voor de initiatiefnemers. We hopen de toets door RVO zo snel mogelijk goed af te sluiten en de participaties in het komend jaar uit te geven.’

Dispuut

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag een tussenuitspraak gedaan in het lopende dispuut tussen de initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind en vertegenwoordigers van 32 agrariërs uit de polder, die tegen speciale voorwaarden menen te kunnen deelnemen in het windpark. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit alle schriftelijke stukken niet blijkt dat de groep van 32 tegen extra gunstige tarieven zou mogen deelnemen.

Voordat de rechtbank een definitief oordeel geeft, wil zij eerst nog kennis kunnen nemen van een geluidsband van een vergadering van december 2001, waarin over de toekomstige participatie door agrariërs werd gesproken. Westermeerwind zelf vindt dat alle bewoners van de polder tegen dezelfde voorwaarden moeten kunnen deelnemen in het windpark en dat de 32 agrariërs geen voorkeursbehandeling moeten krijgen.

De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks, betreuren het, dat de door hen toegezegde participatie niet meer binnen 2017 gerealiseerd kon worden. Ze willen hun belofte van ‘een windpark voor en door de polder’ zo snel mogelijk alsnog inlossen. ‘Uitstel van de beslissing van de rechter over de rechten van de groep van 32 agrariërs hoeft niet te leiden tot verder uitstel van de participatiemogelijkheid door de overige omwonenden’, zo geven zij aan. We zullen de participatie door alle andere polderbewoners en die van Urk en Lemsterland in gang zetten zodra de toets van de subsidies volledig is afgerond.’

 

 

 

Westermeerwind 365 dagen ongeluk vrij!

Categoriën:

Op 5 februari 2016 is officieel de operationele fase voor Westermeerwind ingegaan. Lees meer →

Minister Kamp opent Windpark Westermeerwind

Categoriën:

Emmeloord, 21 juni 2016. Vandaag is Windpark Westermeerwind officieel geopend door Minister Kamp en beide initiatiefnemers van het windpark, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks. De 48 Siemens windturbines van het grootste nearshore windpark van Nederland wekken een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens. Lees meer →

Open Dag groot succes en Westermeerwind App beschikbaar

Categoriën:

 

IMG_7112

Windpark Westermeerwind is een windpark voor en door de polder. Nog voor de officiële opening nodigden we bewoners uit de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland uit. Bewoners konden een gratis vaartocht maken, Informatiecentrum 11Beaufort gratis bezoeken en Windpark Westermeerwind beleven op de interessante markt langs de Westermeerdijk. Lees meer →

Wethouder Poppe jureert tekenwedstrijd ‘Windkracht & Water’

Categoriën:

School Experience 11Beaufort voor de winnende groepen 7/8.
20160615-_CA26144

Wethouder Poppe heeft vandaag samen met Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks, de initiatiefnemers van windpark Westermeerwind, de winnende inzendingen voor de tekenwedstrijd ‘Windkracht & Water’ geselecteerd. Zij mogen met hun groep naar 11Beaufort. Westermeerwind is een windpark voor en door de polder en daarom hechten wij waarde aan educatie en betrekken van de jeugd. Lees meer →

Windpark Westermeerwind op vol vermogen

Categoriën:

Emmeloord, 29 maart 2016. Afgelopen weekend heeft Windpark Westermeerwind een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle windturbines wekten het maximale vermogen van 3 MW per turbine op, waarmee het windpark haar maximale vermogen van 144 MW leverde. Dat is zeer bijzonder, omdat de laatste turbine pas begin deze maand is geïnstalleerd en een deel van de turbines zich zelfs nog in de testfase bevindt.
Lees meer →

Siemens installeert laatste turbine van Windpark Westermeerwind
 momenteel Nederlands grootste windpark in het water

Categoriën:

Siemens installeert laatste turbine van Windpark Westermeerwind
 momenteel Nederlands grootste windpark in het water

Emmeloord/Den Haag, 1 maart 2016. De opbouw van de 48 windturbines voor near shore Windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is voltooid. Siemens heeft de laatste turbine compleet geïnstalleerd. Na de testfase wordt het windpark in bedrijf gesteld. De zeer windrijke locatie en de kwaliteit van de gekozen turbines zorgen voor een hoge duurzame elektriciteitsproductie, zo blijkt nu al. 


Lees meer →

Siemens installeert tweederde van Windpark Westermeerwind.

Categoriën:

Eerste groep turbines levert stroom vergelijkbaar met verbruik van ruim 26.000 huishoudens

Emmeloord, 10 februari 2016. Vandaag heeft windpark Westermeerwind een belangrijke mijlpaal in de bouw bereikt. Siemens heeft tweederde van de 48 windturbines compleet geïnstalleerd. Ook is de eerste groep van acht windturbines overgedragen aan Westermeerwind. Lees meer →

Windpark Westermeerwind levert eerste stroom aan het net

Categoriën:

Windpark Westermeerwind heeft een belangrijke mijlpaal in de bouw bereikt. Afgelopen weekend produceerden de eerste windturbines de eerste duurzame windstroom. De komende maanden worden alle 48 windturbines opgebouwd en aangesloten, zodat er in het voorjaar van 2016 windstroom vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 160.000 huishoudens windstroom wordt opgewekt. Lees meer →

Belangrijke mijlpaal: Opbouw windturbines Westermeerwind is gestart

Categoriën:

De opbouw van de 48 Siemens windturbines voor near shore Windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is gestart. Vandaag is de eerste toren geplaatst op de al eerder (in mei) gereedgekomen fundering. Lees meer →