Initiatiefnemers Windpark Westermeerwind blij met uitspraak rechter

Categoriën:

Geen aandelen Westermeerwind ’tegen kostprijs’ voor 32 agrariërs

Initiatiefnemers Windpark Westermeerwind blij met uitspraak rechter

De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind zijn blij met de uitspraak van de rechter in de rechtszaak, die een groep van 32 agrariërs uit de Noordoostpolder tegen hen had aangespannen. De rechter oordeelde dat de groep niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij een exclusief recht hadden om tegen gunstigere voorwaarden financieel deel te nemen in het windpark dan andere omwonenden. De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind hebben steeds aangegeven dat alle omwonenden tegen dezelfde voorwaarden en op hetzelfde moment zouden mogen participeren.

De rechter heeft nu bepaald dat alle deelnemers van de groep op basis van het convenant uit 2002 het recht hebben om ieder tot 1 MW deel te nemen in het windpark, dat een vermogen heeft van in totaal 144 MW. Westermeewind moet de agrariërs die nog niet eerder ingeschreven hebben op het Westermeerwind Aandelenfonds de gelegenheid bieden dit alsnog te doen.

Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind hoopt dat het windpark deze langslepende kwestie nu definitief achter zich kan laten. “De initiatiefnemers van Windpark Westerneerwind hebben bij de start van hun project steeds gezegd dat zij een windpark ‘voor en door de polder’ wilden maken. Die belofte is inmiddels ingelost. Sinds begin dit jaar nemen 441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland samen voor ruim € 8 miljoen financieel deel in het windpark via het Westermeerwind Leningsfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. De agrariërs die alsnog willen instappen zijn van harte welkom. We doen ons best alle participanten een mooi rendement op hun investering te bieden.”    

 

 

Westermeerwind organiseert boottocht voor participanten

Categoriën:

Op zaterdag 29 juni 2019 organiseert Westermeerwind een boottocht voor haar participanten door het windpark! Tijdens deze boottocht kunnen participanten van dichtbij kennis maken met het mooie windpark waarin zij investeren. Tijdens de boottocht zal er door Ventolines, de assetmanager van het windpark, één en ander worden uitgelegd over de werking van de windturbines en het windpark als geheel. En uiteraard is er de mogelijkheid voor de participanten om vragen te stellen.

 Wij hopen op mooi weer op de 29e juni!

 

Omwonenden schrijven voor ruim € 9 miljoen in op participaties in Windpark Westermeerwind

Categoriën:

22 februari 2019

441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland hebben samen voor ruim 9 miljoen ingeschreven in de Westermeerwind fondsen. Dat is gemiddeld meer dan € 20.000 per inschrijving! Deze financiële participatie van omwonenden overtreft de uitkomsten van een onderzoek naar de belangstelling daarvoor, dat in 2013 werd gehouden. De uitgifte van participaties is er op gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. De participatiemogelijkheid werd onder de aandacht gebracht door een intensieve voorlichtingscampagne.

Om financiële participatie in Windpark Westermeerwind voor zoveel mogelijk omwonenden toegankelijk te maken werd zowel een aandelenfonds als een leningenfonds opgericht. Het Westermeerwind Leningenfonds biedt participaties aan en verwacht daarover gedurende de looptijd van 5 jaar 6% rente per jaar te vergoeden. Het meer risicovolle Westermeerwind Aandelenfonds geeft eveneens participaties uit en verwacht daarover gedurende de looptijd van 17 jaar een rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% op jaarbasis. Inschrijven kon al voor € 500.

Westermeerwind Leningenfonds overtekend

Vooral voor deelname in het Westermeerwind Leningenfonds was erg veel belangstelling. De inschrijving op het fonds van maximaal € 5 miljoen is ongeveer 18% overtekend. Inschrijvers krijgen daardoor 83,7 % van het gevraagde bedrag aan participaties toegewezen, waarbij de minimuminleg van € 500 gehandhaafd blijft. De inleg die niet wordt toegewezen, wordt teruggestort naar de participanten. Deelnemers konden meedoen in één van beide fondsen of in beide fondsen. In het Westermeerwind Leningenfonds wordt deelgenomen door 363 deelnemers, die samen inschreven voor € 5,9 miljoen. In het Westermeerwind Aandelenfonds wordt deelgenomen door 145 deelnemers, die samen inschreven voor € 3,3 miljoen. Zij kregen de volledige inschrijving toegewezen.

Verwachting overtroffen

Uit breed onderzoek dat in 2013 werd gehouden onder omwonenden bleek dat inwoners samen tot € 4 miljoen zouden willen beleggen in leningen aan Windpark Westermeerwind. Om iedereen ruim kans te geven is besloten de omvang van het Westermeerwind Leningenfonds te maximeren op € 5 miljoen, echter gingen de inschrijvingen voor het leningenfonds zelfs de € 5 miljoen te boven. De interesse in aandelen van het windpark kwam volgens het vooronderzoek uit op € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de vraag ook deze verwachting ruimschoots overtroffen.

Uitgebreide voorlichtingscampagne

De inschrijving op participaties in de Westermeerwindfondsen werd opengesteld op 15 november en sloot op 31 januari jl. De uitgifte van participaties ging gepaard met een uitgebreide voorlichtingscampagne voor de 32.000 huishoudens in de gemeenten Emmeloord, Urk en voormalig Lemsterland. Op de voorlichtingsavonden in deze gemeenten kwamen meer dan 500 bezoekers. De speciale site www.gavoordewind.nu werd door 12.057 unieke bezoekers bezocht.

Welkom aan beleggers

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is tevreden met het verloop van de participatiecampagne. “Ik heet alle beleggers in de fondsen hartelijk welkom en bedank hen voor het vertrouwen dat ze daarmee in het windpark hebben uitgesproken. We zijn erg verheugd met zoveel interesse! Westermeerwind is nu echt een windpark voor en door de omgeving geworden, zoals de initiatiefnemers ook beloofden.”

Joost Akkerman, namens Privium Fund Management B.V., beheerder van de beide fondsen, vindt dat de participatie-uitgifte van Westermeerwind kan dienen als voorbeeld voor andere infrastructurele projecten. “De gereguleerde fondsen maken het niet alleen mogelijk al met een beperkte inleg te participeren in een windpark, het zorgt er ook voor dat de belangen van de participanten gedurende de gehele looptijd van de fondsen, professioneel worden behartigd.“

Eerste dividend en rente

Deelnemers in het Westermeerwind Aandelenfonds kunnen naar verwachting al eind maart hun eerste dividenduitkering tegemoet zien, gevolgd door een dividend in oktober van dit jaar. Vervolgens wordt ieder jaar dividend betaald in oktober wanneer de nettowinst het toestaat. De eerste rentebetaling op de lening is eveneens in oktober.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is een van de grootste windparken van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium

Privium Fund Management B.V. is de beheerder van het Westermeerwind Aandelen- en Leningenfonds. De beheerder is verantwoordelijk voor het volledig beheer van de fondsen en bepaalt het beleggingsbeleid. Privium treedt op in het belang van de participanten. Privium heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’).

 

 

Veel belangstelling voor informatieavonden over uitgifte participaties Westermeerwind

Categoriën:

23 november 2018

Veel belangstelling voor informatieavonden over uitgifte participaties Westermeerwind

De drie informatieavonden over de uitgifte van participaties in Windpark Westermeerwind trokken samen meer dan 500 belangstellenden. In Emmeloord waren op maandagavond maar liefst 300 bezoekers terwijl op hetzelfde moment de voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland op tv werd uitgezonden. Ook de avonden in Lemmer op dinsdag en op Urk op donderdag trokken volle zalen. De fondsenwebsite www.gavoordewind.nu wordt inmiddels veelvuldig bekeken en ook de eerste inschrijvingen zijn al binnen.

De bezoekers van de drie informatieavonden werden geïnformeerd over de mogelijkheden te participeren in het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Het Leningenfonds biedt een verwachte rente van 6%. De meer risicovolle participaties in het Aandelenfonds kennen een verwacht rendement van 8 tot 10%. Het aanbod geldt exclusief voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland

De grote belangstelling voor de drie informatieavonden is volgens directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind wellicht een indicatie voor de mate waarin de omwonenden daadwerkelijk gaan participeren in het buitendijkse windpark. ‘We zijn erg tevreden over de opkomst. We merken op die avonden dat er echt veel belangstelling bestaat voor participatie. We hopen dat straks ook veel omwonenden zich via participaties met het windpark verbonden weten.’

Joost Akkerman, associate director bij Privium Fund Management, dat de beide fondsen gaat beheren, had alle avonden een duidelijke boodschap aan de belangstellenden. ‘Wij denken dat het een aantrekkelijk aanbod is. Het is wel verstandig dat belangstellenden zich vooraf goed (laten) informeren om een weloverwogen keuze te kunnen maken.’

Westermeerwind en Privium hebben naast de informatieavonden ook een speciale site opgezet. Daar is alle informatie te vinden over de participatiemogelijkheden, de te verwachte rendementen en mogelijke risico’s. Deze website www.gavoordewind.nu wordt van tijd tot tijd aangevuld.

De inschrijving op de beide fondsen is geopend op donderdag 15 november en sluit op 31 januari 2019. Het Westermeerwind Leningenfonds is gemaximeerd op 5 miljoen euro. Het Westermeerwind Aandelenfonds is gemaximeerd op (ongeveer) 50 miljoen euro; dat is 75% van de uitstaande aandelen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl). De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Inschrijving participaties geopend – Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Categoriën:

15 november 2018

Inschrijving op participaties windpark geopend

Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Windpark Westermeerwind verwacht omwonenden die financieel willen deelnemen in het windpark een rendement te kunnen bieden dat kan oplopen tot 10%. Dat blijkt uit de officiële aanbieding die vandaag is gestart met de publicatie van de prospectussen van het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Deelname in deze fondsen staat exclusief open voor alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Deelnemen kan vanaf 500 euro. De inschrijving start vandaag en sluit op 31 januari 2019.

Verzoek omwonenden

Op verzoek van omwonenden biedt Westermeerwind twee verschillende mogelijkheden aan om financieel deel te nemen in het windpark. Deelname kan met minder risicovolle leningenparticipaties met een vaste rente van 6%, en met aandelenparticipaties, die naar verwachting 8 tot 10% rendement bieden, maar ook meer risico dragen.

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is blij dat de beloofde participatiemogelijkheden voor omwonenden nu ook echt gerealiseerd gaan worden. ‘Dit is voor Westermeerwind een bijzonder moment. We lossen hiermee een belofte in die de initiatiefnemers al in 2002 hebben gedaan. We werken bij deze participatie speciaal samen met een zeer professionele en onafhankelijke fondsbeheerder.

Handreiking

Het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds worden beheerd door Privium Fund Management B.V. (Privium), een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen, die opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Joost Akkerman, Associate Director van Privium, is verheugd dat Privium deze fondsen kan aanbieden. ‘Als ervaren investeerder in windparken zijn wij van mening dat beide fondsen een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding hebben. De eigenaren van het windpark doen hiermee een mooie handreiking naar de omwonenden.’

Leningenfonds

Het Westermeerwind Leningenfonds krijgt een maximale omvang van 5 miljoen euro. Het fonds biedt 50.000 participaties aan met een waarde van 100 euro en vergoedt daarover in beginsel 6% rente per jaar. Inschrijving op het fonds is mogelijk vanaf een inleg van 500 euro. De rente op de participaties wordt jaarlijks uitgekeerd. Na vijf jaar worden de participaties afgelost. Als er meer belangstelling is voor de leningenparticipaties dan er beschikbaar zijn, worden de participaties naar rato van de inschrijving toegewezen.

Aandelenfonds

Maximaal 75% van de aandelen van Westermeerwind Holding B.V. komen via het Westermeerwind Aandelenfonds beschikbaar voor omwonenden. Het fonds geeft participaties uit met een waarde van 100 euro per stuk. De minimale inleg bedraagt 500 euro. Een participant kan maximaal 4.673 participaties verkrijgen; dat staat gelijk aan de waarde van 1 MegaWatt (MW) van het geïnstalleerd vermogen van het windpark.

Het Westermeerwind Aandelenfonds verwacht participanten een geannualiseerd rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% over de gehele looptijd van het fonds. Die looptijd bedraagt 17 jaar en is gelijk aan de verwachte levensduur van het windpark. Jaarlijks ontvangen participanten een betaling als Westermeerwind dividend uitkeert aan het fonds. Het rendement op de participaties wordt volledig gerealiseerd op basis van de jaarlijkse dividendbetalingen aan het fonds. Aan het einde van de looptijd is de restwaarde van de participaties nihil, omdat het project dan ten einde komt.

Het Westermeerwind Aandelenfonds wordt aandeelhouder van het windpark zoals ook de initiatiefnemers dat zijn. De initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind genieten geen voorkeurspositie bij uitbetaling. Alle aandeelhouders, dus ook het Westermeerwind Aandelenfonds, ontvangen naar rato dividend.

Inschrijving en verhandelbaarheid

De inschrijving op de participaties start vandaag en sluit op 31 januari 2019. Inschrijven kan via de site gavoordewind.nu. Op deze site is uitvoerige informatie beschikbaar over het windpark en over het aanbod.

De uit te geven participaties zijn beperkt verhandelbaar. De handelsprijs van de participaties wordt een keer per jaar vastgesteld en dan is het mogelijk onder voorwaarden participaties te verkopen of bij te kopen. Fondsbeheerder Privium zal deze mogelijkheid steeds drie maanden van tevoren aankondigen.

Informatieavonden

Samen met fondsbeheerder Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Meeprofiteren

Windpark Westermeerwind is gefinancierd met geld van de initiatiefnemers, subsidies en een aantal banken. De uitgifte van de participaties is er op gericht omwonenden financieel te laten meedelen in het windpark. Het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds zijn enkel voor dit doel opgezet.

De kosten van de fondsen worden gedragen door Westermeerwind, waardoor het rendement geheel ten goede komt van de participanten. De fondsen brengen de participanten alleen administratiekosten in rekening bij verkopen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

Categoriën:

6 november 2018

Exclusief aanbod voor inwoners omliggende gemeenten

Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

Alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en van het voormalige Lemsterland krijgen nog deze maand de gelegenheid financieel mee te profiteren van Windpark Westermeerwind. Vanaf 15 november kunnen zij exclusief inschrijven op twee speciaal voor dit doel opgerichte fondsen: het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Beide fondsen worden beheerd door het Nederlandse Privium Fund Management B.V. (Privium), een beheerder van beleggingsfondsen, die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Inschrijving in deze fondsen is mogelijk tussen 15 november 2018 en 31 januari 2019. Hiermee lossen de initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind hun belofte aan de omwonenden van het windpark in. 

Prospectus

Voor de uitgifte van de participaties wordt per fonds een prospectus opgesteld, die uitvoerig informatie geeft over het windpark, de te verwachten rendementen en de risico’s van de participaties. De beide prospectussen worden op 15 november 2018 gepubliceerd. Dan wordt ook meer bekend over de precieze voorwaarden van de leningen en de aandelenuitgifte en over de te verwachten rendementen.

Behalve voor inwoners van de drie genoemde gemeenten staat financiële deelname in Westermeerwind ook open voor een met naam genoemde groep agrariërs, die in het verleden hebben afgezien van plannen voor een eigen windpark (de zgn. Westermeerwind-groep) en overige agrariërs in de polder. Zij kunnen elk tot maximaal 1 MW participeren.

De mogelijkheid deel te nemen in Westermeerwind was omwonenden al voor eind 2017 in het vooruitzicht gesteld. Dat de inschrijving nu pas wordt opengesteld is het gevolg van een verplichte evaluatie van de verstrekte SDE-subsidies na het eerste volle productiejaar. De uitkomst van dit onderzoek moest worden afgewacht voordat de waarde van de onderneming kon worden bepaald en het prospectus voor de uitgifte van de participaties kon worden afgerond.

Belangstelling

In februari 2013 heeft Westermeerwind onderzoek laten doen naar de belangstelling voor financiële deelname in het windpark onder 4000 huishoudens in de polder. De meeste inwoners bleken toen geïnteresseerd te zijn in deelname met een laag bedrag en met beperkt risico. Inwoners die aangaven voor het hogere risico te willen gaan, bleken bereid een groter bedrag te investeren dan de mensen die liever voor een beperkter risico wilden gaan.

Lokale informatieavonden

Samen met Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Steun aan dorpen

Inwoners van de dorpen aan de rand van de Noordoostpolder die niet in Westermeerwind wensen te participeren, profiteren toch mee van het windpark. Via de Koepel Windenergie Noordoostpolder ondersteunt Westermeerwind samen met haar partners deze vijf dorpen in de Noordoostpolder jaarlijks elk met 10.000 euro.

Site en App

Windpark Westermeerwind heeft een speciale site geopend met informatie over financiële deelneming in het windpark. Daarnaast is een eigen App ontwikkeld, die actueel aangeeft hoeveel stroom het windpark opwekt, hoe hard het waait en hoeveel stroom er inmiddels is geproduceerd per maand en per jaar. Deze App is voor belangstellenden gratis te downloaden.

Alle informatie over het windpark, participatie en de App is te vinden op www.gavoordewind.nu.

Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.