Bedrijvenbijeenkomst Windpark Westermeerwind goed bezocht

Categoriën:

bedrijvenbijeenkomstMeer dan 80 bedrijven uit de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland bezochten de bijeenkomst van Windpark Westermeerwind op 20 maart jongstleden bij Concern voor Werk in Emmeloord. De voorbereidingen voor de bouw van het windpark in het water van het IJsselmeer zijn gestart.  Siemens, het bedrijf dat in opdracht van Westermeerwind het windpark bouwt, en haar onderaannemers nodigden, in overleg met de bedrijfsverenigingen en Westermeerwind, gericht regionale bedrijven uit om hen te informeren over de bouw en het onderhoud van het windpark.

Windpark Westermeerwind
Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder op een van de windrijkste locaties in Nederland. Het windpark zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en één rij langs de Noordermeerdijk  – alsmede een transformatorstation op het land. Windpark Westermeerwind is het near shore onderdeel van Windpark Noordoostpolder, het grootste windpark van Nederland.

Zie: www.westermeerwind.nl.