Onderwater natuurgebied in IJsselmeer volop in ontwikkeling

Categoriën:

18-09-2014  De ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied in het IJsselmeer ter hoogte van de Rotterdamse Hoek is, een jaar na aanleg, goed op gang gekomen. Inmiddels is een verscheidenheid aan vogels, plantengroei en de aanwezigheid van driehoeksmosselen waargenomen.

Deze flora en fauna duiden op een gezonde ontwikkeling van het aangelegde natuurgebied. De ontstane plantengroei en aanwas van driehoeksmosselen zorgt nu al en straks nog meer voor een geschikt foerageer- en rustgebied voor watervogels. Het aantal waargenomen futen was inmiddels al vertienvoudigd ten opzichte van de telling van vóór de aanleg van het gebied. De verwachting is dat later in het jaar ook de wintersoorten Nonnetje en Grote Zaagbek zich zullen laten zien.

Met deze ecologische ontwikkeling doet het aangelegde onderwater natuurgebied achter de scheepvaartveiligheidsvoorziening precies waarvoor het bedoeld was. De scheepvaartveiligheidsvoorziening is een 1.100 m lange geleide dam voor schepen, aangelegd in 2012-2013 ter voorbereiding op de bouw van Windpark Westermeerwind. De bouw van het windpark zelf is inmiddels gestart en wordt afgerond in 2016.

September 2014:   heien palen hoogspanningsstation + start boringen

Categoriën:

De eerste heiwerkzaamheden voor het hoogspanningsstation vinden plaats. 73 palen verdwijnen in de grond.

Heien van de eerste paal van het hoogspanningsstation

Heien van de eerste paal van het hoogspanningsstation

4.3 heien van palen, alle palen geheid

De dijkboringen zijn gestart. In totaal zijn zeven boringen nodig voor de kabels die de stroom van het windpark naar het hoogspanningsstation op land geleiden. Allereerst leggen we de buizen aan waar doorheen de kabels volgend voorjaar getrokken worden. De boringen vinden alle zeven boven het waterniveau van het IJsselmeer plaats zodat er zeker geen water uit het IJsselmeer door de buizen de polder in kan stromen. Deze werkzaamheden vinden in nauw overleg en onder toezicht van het waterschap plaats.

2.3 aanbrengen casing ter bescherming van de dijk

Aanleggen buizen voor de kabels

Aanleggen buizen voor de kabels