INITIATIEFNEMERS EN HISTORIE

Windondernemers Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks
Meer dan twintig jaar lang werkten akkerbouwers Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks aan hun droom: een windpark voor en door de polder. Naast agrarische ondernemers werden ze windondernemers. Hun activiteiten begonnen klein: één turbine op hun eigen erf. En met een aantal collega-windondernemers richtten ze in 1993 de Vereniging Windturbine-Eigenaren IJsselmeerpolders (VWIJ) op.

In de jaren 90 besloot de gemeente om ondernemers wel kansen voor lijnopstellingen langs de dijken te geven, maar niet voor een molen op ieder erf. Op deze manier wilde de gemeente het open karakter van de Noordoostpolder bewaren.
Vanaf 1996 richtten Tjitte en Pieter zich met Windpark Westermeerwind op het grotere werk: een lijnopstelling van turbines in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Zoiets was toen nog nergens vertoond. Ambtenaren, technisch ingenieurs en de twee windondernemers zelf zagen zich met hun ambities vanaf dat moment opeens geplaatst voor een heel nieuwe vraagstuk.

Initiatiefnemers Pieter Meulendijks en Tjitte de Groot over het ontstaan van het windpark

Voor en door de polder
Het IJsselmeer is het uitzicht van de inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland. Mede daarom vinden de twee windpioniers vanaf het begin dat hun project in het IJsselmeer een windpark voor en door de hele polder moet worden wat niet in handen moet vallen van bedrijven van buiten de polder. De gemeente omarmt dat idee en vraagt de windondernemers participatiemogelijkheden in hun plannen op te nemen. Binnenkort kunnen omwonenden en agrariërs uit de polder financieel deelnemen in het windpark via een aandelenfonds en/of een leningenfonds.

Een lange weg naar draaiende molens
Pioniers nemen nooit de gemakkelijkste weg. Er moeten vele bestuurlijke, technische, politieke, milieutechnische en maatschappelijke hindernissen overwonnen worden, veelal samen met de buurparken in Windpark Noordoostpolder. Maar aan opgeven denken ze nooit. Iedere bestuurlijke vraag, iedere bedreigde diersoort, iedere verontruste burger krijgt aandacht. In juni 2013 staan uiteindelijk alle seinen op groen. In 2015 start de bouw van windpark Westermeerwind. De 48 turbines zullen in het voorjaar van 2016 een hoeveelheid duurzame energie opwekken welke vergelijkbaar is met zo’n 160.000 huishoudens.