Onderhoud netaansluiting Tennet en 110 kV substation windpark Westermeerwind

Categoriën:

Op dinsdag 1 en woensdag 2 september zal het windpark Westermeerwind tussen 07:00 en 18:00 tijdelijk uitgeschakeld worden in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de nestaansluiting met Tennet en het 110 kV substation van het windpark.

Eerste handelsdag participaties Westermeerwind op 7 september

Categoriën:

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT

4 juni 2020

Op maandag 7 september is de eerste handelsdag in participaties in Windpark Westermeerwind. Houders van participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds kunnen hiervoor participaties te koop aanbieden of juist participaties bijkopen. Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen participaties bezitten, kunnen daar de komende tijd alsnog op inschrijven.
Bestaande participanten krijgen binnenkort per mail bericht over de mogelijkheden tot verkoop en aankoop. Inwoners die nog geen participaties hebben, kunnen tussen 7 juli en 31 augustus inschrijven via de site www.gavoordewind.nu. De prijs van de participaties wordt vastgesteld door Privium Fund Management B.V., de onafhankelijke beheerder van de beide fondsen, en zal op 7 juli bekend worden gemaakt op deze site.

Toewijzing op handelsdag

Het kopen van participaties is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aanbod is van participaties door bestaande participanten. Er worden door de fondsen dus geen nieuwe participaties uitgegeven.  Op de handelsdag wordt vastgesteld hoeveel participaties te koop zijn aangeboden en hoe groot de vraag is. Bij meer vraag dan aanbod is de toewijzing naar verhouding. Als er daarentegen meer aanbod is dan vraag hebben de beide fondsen zelf beperkt de mogelijkheid participaties in te kopen. Belangstellenden kunnen op de site www.gavoordewind.nu zowel het prospectus als de essentiële beleggingsinformatie van de fondsen vinden. IQEQ Investment en Giro Services is verantwoordelijk voor de fonds- en participantenadministratie en zal de aan- en verkopen administreren.

Vele honderden beleggers in Westermeerwind

De uitgifte van participaties in het Windpark Westermeerwind in februari 2019 was erop gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Vele honderden omwonenden van Windpark Westermeerwind hebben toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in het windpark te beleggen. De interesse voor de fondsen was nog groter dan vooraf op basis van marktonderzoek werd verwacht. Het Westermeerwind Leningenfonds, van maximaal EUR 5 miljoen, werd met ruim EUR 900.000 overtekend. De 363 belangstellenden kregen daardoor niet hun volledige inschrijving toegewezen. In het Westermeerwind Aandelenfonds belegden 146 omwonenden met een totale inleg van EUR 4 miljoen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). Privium is beheerder van Westermeerwind Aandelenfonds en Westermeerwind Leningenfonds (de ‘Fondsen’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl).” De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Windpark Westermeerwind 1500 dagen ongelukvrij!

Categoriën:

Sinds het windpark in 2016 volledig in bedrijf is genomen, zijn er per 14 Maart 2020 officieel 1500 dagen verstreken; deze gehele onderhoudsperiode is Westermeerwind ongelukvrij gebleven! Voor de eigenaren van Westermeerwind is hiermee wederom een belangrijke mijlpaal bereikt, omdat veiligheid tijdens de bedrijfsvoering van het windpark een belangrijke doelstelling is. Samen met Siemens Gamesa Renewable Energy, die voor ons de onderhoudswerkzaamheden uitvoert, wordt door ons veel aandacht geschonken aan veiligheid en er vinden regelmatig veiligheidsoefeningen in het windpark plaats.

Recordproductie in februari voor windpark Westermeerwind

Categoriën:

In februari van dit jaar heeft windpark Westermeerwind een nieuwe recordproductie behaald van 74 GWh. Hiermee heeft het windpark ruim 4 GWh meer geproduceerd ten opzichte van het oude productierecord van oktober 2017, dat stond op 69,7 GWh. Februari 2020 was een uitzonderlijk goede windmaand, waardoor het windpark ruim 75% van de tijd op vol vermogen (144 MW) kon draaien. Hierdoor heeft het windpark ruim 60% meer stroom geproduceerd ten opzichte van de verwachte productie in februari, gebaseerd op het langjarig gemiddelde voor deze maand. Windpark Westermeerwind is in 2016 in bedrijf gegaan en heeft nu in totaal zo’n 2.085 GWh aan stroom geproduceerd en meer dan 1 miljoen ton aan CO2 uitstoot bespaard.

Windpark jaarproductie & jaarbeschikbaarheid 2019

Categoriën:

Windpark Westermeerwind heeft in 2019 meer dan 503 GWh aan schone energie geproduceerd. Het windpark had een gemiddelde jaarbeschikbaarheid van 99%.

Initiatiefnemers Windpark Westermeerwind blij met uitspraak rechter

Categoriën:

Geen aandelen Westermeerwind ’tegen kostprijs’ voor 32 agrariërs

Initiatiefnemers Windpark Westermeerwind blij met uitspraak rechter

De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind zijn blij met de uitspraak van de rechter in de rechtszaak, die een groep van 32 agrariërs uit de Noordoostpolder tegen hen had aangespannen. De rechter oordeelde dat de groep niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij een exclusief recht hadden om tegen gunstigere voorwaarden financieel deel te nemen in het windpark dan andere omwonenden. De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind hebben steeds aangegeven dat alle omwonenden tegen dezelfde voorwaarden en op hetzelfde moment zouden mogen participeren.

De rechter heeft nu bepaald dat alle deelnemers van de groep op basis van het convenant uit 2002 het recht hebben om ieder tot 1 MW deel te nemen in het windpark, dat een vermogen heeft van in totaal 144 MW. Westermeewind moet de agrariërs die nog niet eerder ingeschreven hebben op het Westermeerwind Aandelenfonds de gelegenheid bieden dit alsnog te doen.

Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind hoopt dat het windpark deze langslepende kwestie nu definitief achter zich kan laten. “De initiatiefnemers van Windpark Westerneerwind hebben bij de start van hun project steeds gezegd dat zij een windpark ‘voor en door de polder’ wilden maken. Die belofte is inmiddels ingelost. Sinds begin dit jaar nemen 441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland samen voor ruim € 8 miljoen financieel deel in het windpark via het Westermeerwind Leningsfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. De agrariërs die alsnog willen instappen zijn van harte welkom. We doen ons best alle participanten een mooi rendement op hun investering te bieden.”    

 

 

Westermeerwind organiseert boottocht voor participanten

Categoriën:

Op zaterdag 29 juni 2019 organiseert Westermeerwind een boottocht voor haar participanten door het windpark! Tijdens deze boottocht kunnen participanten van dichtbij kennis maken met het mooie windpark waarin zij investeren. Tijdens de boottocht zal er door Ventolines, de assetmanager van het windpark, één en ander worden uitgelegd over de werking van de windturbines en het windpark als geheel. En uiteraard is er de mogelijkheid voor de participanten om vragen te stellen.

 Wij hopen op mooi weer op de 29e juni!

 

Omwonenden schrijven voor ruim € 9 miljoen in op participaties in Windpark Westermeerwind

Categoriën:

22 februari 2019

441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland hebben samen voor ruim 9 miljoen ingeschreven in de Westermeerwind fondsen. Dat is gemiddeld meer dan € 20.000 per inschrijving! Deze financiële participatie van omwonenden overtreft de uitkomsten van een onderzoek naar de belangstelling daarvoor, dat in 2013 werd gehouden. De uitgifte van participaties is er op gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. De participatiemogelijkheid werd onder de aandacht gebracht door een intensieve voorlichtingscampagne.

Om financiële participatie in Windpark Westermeerwind voor zoveel mogelijk omwonenden toegankelijk te maken werd zowel een aandelenfonds als een leningenfonds opgericht. Het Westermeerwind Leningenfonds biedt participaties aan en verwacht daarover gedurende de looptijd van 5 jaar 6% rente per jaar te vergoeden. Het meer risicovolle Westermeerwind Aandelenfonds geeft eveneens participaties uit en verwacht daarover gedurende de looptijd van 17 jaar een rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% op jaarbasis. Inschrijven kon al voor € 500.

Westermeerwind Leningenfonds overtekend

Vooral voor deelname in het Westermeerwind Leningenfonds was erg veel belangstelling. De inschrijving op het fonds van maximaal € 5 miljoen is ongeveer 18% overtekend. Inschrijvers krijgen daardoor 83,7 % van het gevraagde bedrag aan participaties toegewezen, waarbij de minimuminleg van € 500 gehandhaafd blijft. De inleg die niet wordt toegewezen, wordt teruggestort naar de participanten. Deelnemers konden meedoen in één van beide fondsen of in beide fondsen. In het Westermeerwind Leningenfonds wordt deelgenomen door 363 deelnemers, die samen inschreven voor € 5,9 miljoen. In het Westermeerwind Aandelenfonds wordt deelgenomen door 145 deelnemers, die samen inschreven voor € 3,3 miljoen. Zij kregen de volledige inschrijving toegewezen.

Verwachting overtroffen

Uit breed onderzoek dat in 2013 werd gehouden onder omwonenden bleek dat inwoners samen tot € 4 miljoen zouden willen beleggen in leningen aan Windpark Westermeerwind. Om iedereen ruim kans te geven is besloten de omvang van het Westermeerwind Leningenfonds te maximeren op € 5 miljoen, echter gingen de inschrijvingen voor het leningenfonds zelfs de € 5 miljoen te boven. De interesse in aandelen van het windpark kwam volgens het vooronderzoek uit op € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de vraag ook deze verwachting ruimschoots overtroffen.

Uitgebreide voorlichtingscampagne

De inschrijving op participaties in de Westermeerwindfondsen werd opengesteld op 15 november en sloot op 31 januari jl. De uitgifte van participaties ging gepaard met een uitgebreide voorlichtingscampagne voor de 32.000 huishoudens in de gemeenten Emmeloord, Urk en voormalig Lemsterland. Op de voorlichtingsavonden in deze gemeenten kwamen meer dan 500 bezoekers. De speciale site www.gavoordewind.nu werd door 12.057 unieke bezoekers bezocht.

Welkom aan beleggers

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is tevreden met het verloop van de participatiecampagne. “Ik heet alle beleggers in de fondsen hartelijk welkom en bedank hen voor het vertrouwen dat ze daarmee in het windpark hebben uitgesproken. We zijn erg verheugd met zoveel interesse! Westermeerwind is nu echt een windpark voor en door de omgeving geworden, zoals de initiatiefnemers ook beloofden.”

Joost Akkerman, namens Privium Fund Management B.V., beheerder van de beide fondsen, vindt dat de participatie-uitgifte van Westermeerwind kan dienen als voorbeeld voor andere infrastructurele projecten. “De gereguleerde fondsen maken het niet alleen mogelijk al met een beperkte inleg te participeren in een windpark, het zorgt er ook voor dat de belangen van de participanten gedurende de gehele looptijd van de fondsen, professioneel worden behartigd.“

Eerste dividend en rente

Deelnemers in het Westermeerwind Aandelenfonds kunnen naar verwachting al eind maart hun eerste dividenduitkering tegemoet zien, gevolgd door een dividend in oktober van dit jaar. Vervolgens wordt ieder jaar dividend betaald in oktober wanneer de nettowinst het toestaat. De eerste rentebetaling op de lening is eveneens in oktober.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is een van de grootste windparken van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium

Privium Fund Management B.V. is de beheerder van het Westermeerwind Aandelen- en Leningenfonds. De beheerder is verantwoordelijk voor het volledig beheer van de fondsen en bepaalt het beleggingsbeleid. Privium treedt op in het belang van de participanten. Privium heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’).

 

 

Veel belangstelling voor informatieavonden over uitgifte participaties Westermeerwind

Categoriën:

23 november 2018

Veel belangstelling voor informatieavonden over uitgifte participaties Westermeerwind

De drie informatieavonden over de uitgifte van participaties in Windpark Westermeerwind trokken samen meer dan 500 belangstellenden. In Emmeloord waren op maandagavond maar liefst 300 bezoekers terwijl op hetzelfde moment de voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland op tv werd uitgezonden. Ook de avonden in Lemmer op dinsdag en op Urk op donderdag trokken volle zalen. De fondsenwebsite www.gavoordewind.nu wordt inmiddels veelvuldig bekeken en ook de eerste inschrijvingen zijn al binnen.

De bezoekers van de drie informatieavonden werden geïnformeerd over de mogelijkheden te participeren in het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Het Leningenfonds biedt een verwachte rente van 6%. De meer risicovolle participaties in het Aandelenfonds kennen een verwacht rendement van 8 tot 10%. Het aanbod geldt exclusief voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland

De grote belangstelling voor de drie informatieavonden is volgens directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind wellicht een indicatie voor de mate waarin de omwonenden daadwerkelijk gaan participeren in het buitendijkse windpark. ‘We zijn erg tevreden over de opkomst. We merken op die avonden dat er echt veel belangstelling bestaat voor participatie. We hopen dat straks ook veel omwonenden zich via participaties met het windpark verbonden weten.’

Joost Akkerman, associate director bij Privium Fund Management, dat de beide fondsen gaat beheren, had alle avonden een duidelijke boodschap aan de belangstellenden. ‘Wij denken dat het een aantrekkelijk aanbod is. Het is wel verstandig dat belangstellenden zich vooraf goed (laten) informeren om een weloverwogen keuze te kunnen maken.’

Westermeerwind en Privium hebben naast de informatieavonden ook een speciale site opgezet. Daar is alle informatie te vinden over de participatiemogelijkheden, de te verwachte rendementen en mogelijke risico’s. Deze website www.gavoordewind.nu wordt van tijd tot tijd aangevuld.

De inschrijving op de beide fondsen is geopend op donderdag 15 november en sluit op 31 januari 2019. Het Westermeerwind Leningenfonds is gemaximeerd op 5 miljoen euro. Het Westermeerwind Aandelenfonds is gemaximeerd op (ongeveer) 50 miljoen euro; dat is 75% van de uitstaande aandelen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl). De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Inschrijving participaties geopend – Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Categoriën:

15 november 2018

Inschrijving op participaties windpark geopend

Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Windpark Westermeerwind verwacht omwonenden die financieel willen deelnemen in het windpark een rendement te kunnen bieden dat kan oplopen tot 10%. Dat blijkt uit de officiële aanbieding die vandaag is gestart met de publicatie van de prospectussen van het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Deelname in deze fondsen staat exclusief open voor alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Deelnemen kan vanaf 500 euro. De inschrijving start vandaag en sluit op 31 januari 2019.

Verzoek omwonenden

Op verzoek van omwonenden biedt Westermeerwind twee verschillende mogelijkheden aan om financieel deel te nemen in het windpark. Deelname kan met minder risicovolle leningenparticipaties met een vaste rente van 6%, en met aandelenparticipaties, die naar verwachting 8 tot 10% rendement bieden, maar ook meer risico dragen.

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is blij dat de beloofde participatiemogelijkheden voor omwonenden nu ook echt gerealiseerd gaan worden. ‘Dit is voor Westermeerwind een bijzonder moment. We lossen hiermee een belofte in die de initiatiefnemers al in 2002 hebben gedaan. We werken bij deze participatie speciaal samen met een zeer professionele en onafhankelijke fondsbeheerder.

Handreiking

Het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds worden beheerd door Privium Fund Management B.V. (Privium), een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen, die opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Joost Akkerman, Associate Director van Privium, is verheugd dat Privium deze fondsen kan aanbieden. ‘Als ervaren investeerder in windparken zijn wij van mening dat beide fondsen een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding hebben. De eigenaren van het windpark doen hiermee een mooie handreiking naar de omwonenden.’

Leningenfonds

Het Westermeerwind Leningenfonds krijgt een maximale omvang van 5 miljoen euro. Het fonds biedt 50.000 participaties aan met een waarde van 100 euro en vergoedt daarover in beginsel 6% rente per jaar. Inschrijving op het fonds is mogelijk vanaf een inleg van 500 euro. De rente op de participaties wordt jaarlijks uitgekeerd. Na vijf jaar worden de participaties afgelost. Als er meer belangstelling is voor de leningenparticipaties dan er beschikbaar zijn, worden de participaties naar rato van de inschrijving toegewezen.

Aandelenfonds

Maximaal 75% van de aandelen van Westermeerwind Holding B.V. komen via het Westermeerwind Aandelenfonds beschikbaar voor omwonenden. Het fonds geeft participaties uit met een waarde van 100 euro per stuk. De minimale inleg bedraagt 500 euro. Een participant kan maximaal 4.673 participaties verkrijgen; dat staat gelijk aan de waarde van 1 MegaWatt (MW) van het geïnstalleerd vermogen van het windpark.

Het Westermeerwind Aandelenfonds verwacht participanten een geannualiseerd rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% over de gehele looptijd van het fonds. Die looptijd bedraagt 17 jaar en is gelijk aan de verwachte levensduur van het windpark. Jaarlijks ontvangen participanten een betaling als Westermeerwind dividend uitkeert aan het fonds. Het rendement op de participaties wordt volledig gerealiseerd op basis van de jaarlijkse dividendbetalingen aan het fonds. Aan het einde van de looptijd is de restwaarde van de participaties nihil, omdat het project dan ten einde komt.

Het Westermeerwind Aandelenfonds wordt aandeelhouder van het windpark zoals ook de initiatiefnemers dat zijn. De initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind genieten geen voorkeurspositie bij uitbetaling. Alle aandeelhouders, dus ook het Westermeerwind Aandelenfonds, ontvangen naar rato dividend.

Inschrijving en verhandelbaarheid

De inschrijving op de participaties start vandaag en sluit op 31 januari 2019. Inschrijven kan via de site gavoordewind.nu. Op deze site is uitvoerige informatie beschikbaar over het windpark en over het aanbod.

De uit te geven participaties zijn beperkt verhandelbaar. De handelsprijs van de participaties wordt een keer per jaar vastgesteld en dan is het mogelijk onder voorwaarden participaties te verkopen of bij te kopen. Fondsbeheerder Privium zal deze mogelijkheid steeds drie maanden van tevoren aankondigen.

Informatieavonden

Samen met fondsbeheerder Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Meeprofiteren

Windpark Westermeerwind is gefinancierd met geld van de initiatiefnemers, subsidies en een aantal banken. De uitgifte van de participaties is er op gericht omwonenden financieel te laten meedelen in het windpark. Het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds zijn enkel voor dit doel opgezet.

De kosten van de fondsen worden gedragen door Westermeerwind, waardoor het rendement geheel ten goede komt van de participanten. De fondsen brengen de participanten alleen administratiekosten in rekening bij verkopen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.