Boskalis Nederland geselecteerd voor bouw

Categoriën:

Vertegenwoordigers van Westermeerwind en Boskalis Nederland hebben op 4 april 2012 hun handtekeningen onder het contract gezet. Boskalis Nederland gaat in opdracht van Westermeerwind een geleide dam voor de scheepvaart aanleggen in het IJsselmeer bij de Rotterdamse Hoek in Noordoostpolder. De dam krijgt een lengte van 1.100 meter. Aan de landzijde komt een ondiepe luwte-zone. Nadat de dam is aangelegd, bouwt Westermeerwind 48 windturbines in het water. Dit project is het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder.

Veiligheid voor beroepsvaart en luwte-zone
Veel schepen maken gebruik van de vaargeul langs dit deel van Noordoostpolder. Om de beroepsvaart te faciliteren en de kans op aanvaringen te minimaliseren legt Westermeerwind een geleide dam aan, tussen de vaargeul en de windturbines in het water.
Tegelijkertijd is de aanleg van deze dam een unieke gelegenheid om een aantrekkelijk gebied voor wintervogels te realiseren om te rusten en te fourageren. Aan de landzijde van de dam komt daarom een ondiepe luwte-zone van 22 ha.

Samenwerking met Boskalis Nederland
Het bedrijf Ventolines uit Emmeloord heeft voor Westermeerwind het aanbestedingsproces uitgevoerd. Besloten is met Boskalis Nederland in zee te gaan. De voorbereidingen voor de aanleg zijn nu in volle gang. Ingenieursbureau Arcadis verzorgt voor Boskalis de engineering van de dam en het luwtegebied. In juli wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.
Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks van Westermeerwind: ‘Windpark Noordoostpolder gaat er komen en van de 86 windturbines gaan wij er 48 in het IJsselmeer realiseren. Daar zijn we trots op. Boskalis Nederland bouwt de dam voor ons. Het bedrijf heeft oog voor de verschillende belangen van scheepvaart en natuur in het gebied; en leverde een efficiënt en degelijk werkplan.’
Bart Pröpper (directeur Boskalis Nederland): ‘Energie is een van onze key business drivers en daarom zijn we verheugd dat we mee mogen bouwen aan dit mooie project, en hiermee ook een bijdrage leveren aan een meer duurzame maatschappij.’

Westermeerwind
Westermeerwind is één van de projectpartners die een deelproject van het Windpark Noordoostpolder bouwt, het grootste windpark van Nederland. De organisatie bouwt buitendijks 48 windturbines. In 2015 draaien in totaal 86 turbines op volle toeren. Zij leveren maar liefst 1,4 miljard kWh per jaar duurzame energie. Dat is genoeg voor 400.000 huishoudens. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Financiële participatie
Westermeerwind BV of een dochtermaatschappij zal op termijn participatiemogelijkheden aan inwoners van Noordoostpolder, Lemsterland en Urk aanbieden.

Ventolines
Ventolines is actief in de dynamische en sterk groeiende markt van windenergie. De projectorganisatie richt zich op ontwikkeling, realisatie, financiering en beheer van windparken.

Boskalis Nederland
Boskalis Nederland is een speler op vele velden. Actief in de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water, bescherming van oevers en kusten, grondstoffenwinning en –handel en aanleg van infrastructuur. Als aannemer van traditionele bestekken en design- & construct opdrachten, maar ook als partner in publiek-private samenwerking, als medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en nieuwe natuur en als initiatiefnemer in vernieuwing en innovatie.