AANDELENFONDS EN LENINGENFONDS

In 2002 werd in een convenant vastgelegd, dat aan diverse groepen in de polder de mogelijkheid zal worden geboden te participeren in Windpark Westermeerwind. In het bijzonder werd participatie voorzien voor agrariërs, burgers en een specifieke groep inwoners die zelf kleinschalige windprojecten hadden willen ontwikkelen, maar die plannen vanwege het gemeentelijk beleid voor lijnopstellingen niet konden realiseren.

Uit breed onderzoek in 2013 bleek dat 60% van de geïnteresseerde huishoudens in de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland liever investeert op een minder risicovolle manier dan via aandelen. Om zoveel mogelijk inwoners en agrariërs de kans te geven deel te nemen in het windpark zal Westermeerwind zowel deelname via een leningenfonds als via een aandelenfonds mogelijk maken, wat uniek is voor een windpark.

Wilt u meer weten over participeren in Westermeerwind? Ga dan naar www.gavoordewind.nu.