Installatie 44 km kabels en aanleg transformatorstation op land

VBMS (VolkerWessels Boskalis Marine Solutions) heeft in totaal 44 km elektriciteitskabels geïnstalleerd en ingegraven in de bodem van het IJsselmeer. Het gaat om 40 verbindingskabels tussen de windturbines onderling en 6 exportkabels, waarmee de turbines met het vasteland verbonden zijn. De energie die de 48 windturbines leveren, wordt via de elektriciteitskabels naar het transformatorstation op land geleid.

Via het transformatorstation op land, dat wordt gebouwd door Siemens Energy Transmission, wordt het windpark aangesloten op het schakelstation van TenneT aan de Westermeerdijk. In het nieuwe transformatorstation wordt de opgewekte elektriciteit omgezet naar hoogspanning en gevoed aan het landelijke elektriciteitsnet van TenneT. Dit station regelt onder andere de automatische besturing, beveiliging en de bediening van het windpark. Ook beschikt het station over de stroommeters voor levering van de groene stroom aan Eneco.