WINDENERGIE

Schapen-op-dijk

Windenergie is een onlosmakelijk onderdeel van onze duurzame energievoorziening
Om de kabinetsdoelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 te halen, moeten we flink aan de slag. Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus naast wind ook van zon, water en aardwarmte. Windenergie is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Windenergie is schoon en onuitputtelijk
In een land als Nederland waar het vaak en hard waait, zijn windturbines heel effectief. Windenergie kunnen we zelf produceren. Het is schoon en goedkoop en maakt ons minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.

FAQ

Bekijk hier meer vragen en antwoorden over windenergie