FEITEN, CIJFERS EN PLANNING

Aantal en type turbines 48 turbines van 3 MW van Siemens (SWT 3,0-DD)
Afmetingen turbines Ashoogte 95 m, tiphoogte 149 m
Vermogen Het windpark heeft een vermogen van 144 MW, waarmee een hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd wordt die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens.
Besparing CO2-uitstoot 180.000 a 230.000 ton per jaar (vergeleken met fossiele stroom)
Locatie In het IJsselmeer op 700 tot 1.200 m van de Noordermeerdijk en Westermeerdijk in de Noordoostpolder
Initiatiefnemers Akkerbouwers Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks (Westermeerwind B.V.)
Partners Ventolines B.V. voerde de bouwbegeleiding uit en houdt zich momenteel bezig met de bedrijfsvoering.
Siemens Wind Power leverde de windturbines en bouwde Windpark Westermeerwind op basis van een turn key contract.
Participatie Als het park ongeveer anderhalf jaar operationeel is (begin 2018), kunnen inwoners en agrariërs uit de Noordoostpolder deelnemen in het park via obligaties of aandelen.
Oplevering Juni 2016
Planning Bouw scheepvaartveiligheidsvoorziening (stenen dam)
Bouw schakelstation TenneT Westermeerdijk
Aanleg bekabeling op land
Bouw en installatie transformatorstation op land gereed
Funderingspalen geïnstalleerd
Installatie en bescherming parkbekabeling gereed
Start installatie torensecties, turbines en rotors
Benodigde medewerkers Tijdens de piekperiode in de bouw waren er ca. 300 medewerkers aan het werk. In de huidige operationele fase zijn er 30 technici en vaklieden met name uit de regio aan het werk.