Cassatieprocedure definitief afgerond: geen extra voordeel voor groep van agrariërs bij belegging in Westermeerwind Aandelenfonds.

Categoriën:

De Hoge Raad heeft op 17 mei 2024 de uitspraak van Het Hof in Leeuwarden op 21 februari 2023 bevestigd. Hiermee is definitief bepaald dat de leden van de Westermeerwind Groep geen recht hebben op deelname in het Westermeerwind Aandelenfonds tegen gunstiger voorwaarden dan alle andere omwonenden.  Daarmee is deze procedure nu definitief afgesloten.

Westermeerwind geeft obligaties uit van 7,5%

Categoriën:

Omwonenden gaan voor de wind met Windpark Westermeerwind

Inwoners van de gemeente Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland kunnen opnieuw financieel deelnemen in Windpark Westermeerwind. Het langs de dijken van de Noordoostpolder gelegen windpark in het IJsselmeer biedt 10.000 obligaties aan van €500,- per stuk tegen een jaarlijkse rente van 7,5 %  op de hoofdsom met een looptijd van 5 jaar.

Tweede obligatie campagne is een feit
Afgelopen maart is het eerste leningenfonds van Windpark Westermeerwind succesvol afgerond. Alle deelnemers ontvingen, naast hun jaarlijkse rente, het volledige ingeschreven bedrag terug. Met deze nieuwe uitgifte kunnen omwonenden opnieuw of voor het eerst financieel deelnemen in het windpark. Bestuurder Bert Bult van Windpark Westermeerwind: “Ik ben blij dat we opnieuw de omwonenden kunnen laten meeprofiteren van het rendement van Windpark Westermeerwind zoals we in de belofte ‘een windpark voor en door de polder’ voor ogen hadden.” 

Tijdens de nieuwe campagne geeft Windpark Westermeerwind in totaal 10.000 obligaties uit ter waarde van €500,- met een maximum van €50.000,- per persoon. Mocht er voor meer dan 10.000 obligaties worden ingeschreven dan worden de obligaties evenredig verdeeld en schikken de grotere inschrijvers wat in. Projectdirecteur Anne de Groot: “Net als tijdens de vorige campagne willen we weer graag  zoveel mogelijk mensen laten meeprofiteren. Om alle mensen in de regio te bereiken starten we vanaf maandag 6 mei een uitgebreide online en offline campagne. Je kunt onze campagneboodschap terugvinden in de kranten, social media en diverse buitenreclame.” 

Inschrijven
Inschrijven op de obligaties van Windpark Westermeerwind kan vanaf 6 mei tot en met 6 juni 2024 via gavoordewind.nl. Hier is ook uitgebreide informatie over de lening beschikbaar. De uitgifte van de obligaties wordt verzorgd door het financieringsplatform Invesdor.

Eerste handelsdag participaties Westermeerwind op 7 september

Categoriën:

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT

4 juni 2020

Op maandag 7 september is de eerste handelsdag in participaties in Windpark Westermeerwind. Houders van participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds kunnen hiervoor participaties te koop aanbieden of juist participaties bijkopen. Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen participaties bezitten, kunnen daar de komende tijd alsnog op inschrijven.
Bestaande participanten krijgen binnenkort per mail bericht over de mogelijkheden tot verkoop en aankoop. Inwoners die nog geen participaties hebben, kunnen tussen 7 juli en 31 augustus inschrijven via de site www.gavoordewind.nu. De prijs van de participaties wordt vastgesteld door Privium Fund Management B.V., de onafhankelijke beheerder van de beide fondsen, en zal op 7 juli bekend worden gemaakt op deze site.

Toewijzing op handelsdag

Het kopen van participaties is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aanbod is van participaties door bestaande participanten. Er worden door de fondsen dus geen nieuwe participaties uitgegeven.  Op de handelsdag wordt vastgesteld hoeveel participaties te koop zijn aangeboden en hoe groot de vraag is. Bij meer vraag dan aanbod is de toewijzing naar verhouding. Als er daarentegen meer aanbod is dan vraag hebben de beide fondsen zelf beperkt de mogelijkheid participaties in te kopen. Belangstellenden kunnen op de site www.gavoordewind.nu zowel het prospectus als de essentiële beleggingsinformatie van de fondsen vinden. IQEQ Investment en Giro Services is verantwoordelijk voor de fonds- en participantenadministratie en zal de aan- en verkopen administreren.

Vele honderden beleggers in Westermeerwind

De uitgifte van participaties in het Windpark Westermeerwind in februari 2019 was erop gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Vele honderden omwonenden van Windpark Westermeerwind hebben toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in het windpark te beleggen. De interesse voor de fondsen was nog groter dan vooraf op basis van marktonderzoek werd verwacht. Het Westermeerwind Leningenfonds, van maximaal EUR 5 miljoen, werd met ruim EUR 900.000 overtekend. De 363 belangstellenden kregen daardoor niet hun volledige inschrijving toegewezen. In het Westermeerwind Aandelenfonds belegden 146 omwonenden met een totale inleg van EUR 4 miljoen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). Privium is beheerder van Westermeerwind Aandelenfonds en Westermeerwind Leningenfonds (de ‘Fondsen’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl).” De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Omwonenden schrijven voor ruim € 9 miljoen in op participaties in Windpark Westermeerwind

Categoriën:

22 februari 2019

441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland hebben samen voor ruim 9 miljoen ingeschreven in de Westermeerwind fondsen. Dat is gemiddeld meer dan € 20.000 per inschrijving! Deze financiële participatie van omwonenden overtreft de uitkomsten van een onderzoek naar de belangstelling daarvoor, dat in 2013 werd gehouden. De uitgifte van participaties is er op gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. De participatiemogelijkheid werd onder de aandacht gebracht door een intensieve voorlichtingscampagne.

Om financiële participatie in Windpark Westermeerwind voor zoveel mogelijk omwonenden toegankelijk te maken werd zowel een aandelenfonds als een leningenfonds opgericht. Het Westermeerwind Leningenfonds biedt participaties aan en verwacht daarover gedurende de looptijd van 5 jaar 6% rente per jaar te vergoeden. Het meer risicovolle Westermeerwind Aandelenfonds geeft eveneens participaties uit en verwacht daarover gedurende de looptijd van 17 jaar een rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% op jaarbasis. Inschrijven kon al voor € 500.

Westermeerwind Leningenfonds overtekend

Vooral voor deelname in het Westermeerwind Leningenfonds was erg veel belangstelling. De inschrijving op het fonds van maximaal € 5 miljoen is ongeveer 18% overtekend. Inschrijvers krijgen daardoor 83,7 % van het gevraagde bedrag aan participaties toegewezen, waarbij de minimuminleg van € 500 gehandhaafd blijft. De inleg die niet wordt toegewezen, wordt teruggestort naar de participanten. Deelnemers konden meedoen in één van beide fondsen of in beide fondsen. In het Westermeerwind Leningenfonds wordt deelgenomen door 363 deelnemers, die samen inschreven voor € 5,9 miljoen. In het Westermeerwind Aandelenfonds wordt deelgenomen door 145 deelnemers, die samen inschreven voor € 3,3 miljoen. Zij kregen de volledige inschrijving toegewezen.

Verwachting overtroffen

Uit breed onderzoek dat in 2013 werd gehouden onder omwonenden bleek dat inwoners samen tot € 4 miljoen zouden willen beleggen in leningen aan Windpark Westermeerwind. Om iedereen ruim kans te geven is besloten de omvang van het Westermeerwind Leningenfonds te maximeren op € 5 miljoen, echter gingen de inschrijvingen voor het leningenfonds zelfs de € 5 miljoen te boven. De interesse in aandelen van het windpark kwam volgens het vooronderzoek uit op € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de vraag ook deze verwachting ruimschoots overtroffen.

Uitgebreide voorlichtingscampagne

De inschrijving op participaties in de Westermeerwindfondsen werd opengesteld op 15 november en sloot op 31 januari jl. De uitgifte van participaties ging gepaard met een uitgebreide voorlichtingscampagne voor de 32.000 huishoudens in de gemeenten Emmeloord, Urk en voormalig Lemsterland. Op de voorlichtingsavonden in deze gemeenten kwamen meer dan 500 bezoekers. De speciale site www.gavoordewind.nu werd door 12.057 unieke bezoekers bezocht.

Welkom aan beleggers

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is tevreden met het verloop van de participatiecampagne. “Ik heet alle beleggers in de fondsen hartelijk welkom en bedank hen voor het vertrouwen dat ze daarmee in het windpark hebben uitgesproken. We zijn erg verheugd met zoveel interesse! Westermeerwind is nu echt een windpark voor en door de omgeving geworden, zoals de initiatiefnemers ook beloofden.”

Joost Akkerman, namens Privium Fund Management B.V., beheerder van de beide fondsen, vindt dat de participatie-uitgifte van Westermeerwind kan dienen als voorbeeld voor andere infrastructurele projecten. “De gereguleerde fondsen maken het niet alleen mogelijk al met een beperkte inleg te participeren in een windpark, het zorgt er ook voor dat de belangen van de participanten gedurende de gehele looptijd van de fondsen, professioneel worden behartigd.“

Eerste dividend en rente

Deelnemers in het Westermeerwind Aandelenfonds kunnen naar verwachting al eind maart hun eerste dividenduitkering tegemoet zien, gevolgd door een dividend in oktober van dit jaar. Vervolgens wordt ieder jaar dividend betaald in oktober wanneer de nettowinst het toestaat. De eerste rentebetaling op de lening is eveneens in oktober.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is een van de grootste windparken van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium

Privium Fund Management B.V. is de beheerder van het Westermeerwind Aandelen- en Leningenfonds. De beheerder is verantwoordelijk voor het volledig beheer van de fondsen en bepaalt het beleggingsbeleid. Privium treedt op in het belang van de participanten. Privium heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’).

 

 

Veel belangstelling voor informatieavonden over uitgifte participaties Westermeerwind

Categoriën:

23 november 2018

Veel belangstelling voor informatieavonden over uitgifte participaties Westermeerwind

De drie informatieavonden over de uitgifte van participaties in Windpark Westermeerwind trokken samen meer dan 500 belangstellenden. In Emmeloord waren op maandagavond maar liefst 300 bezoekers terwijl op hetzelfde moment de voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland op tv werd uitgezonden. Ook de avonden in Lemmer op dinsdag en op Urk op donderdag trokken volle zalen. De fondsenwebsite www.gavoordewind.nu wordt inmiddels veelvuldig bekeken en ook de eerste inschrijvingen zijn al binnen.

De bezoekers van de drie informatieavonden werden geïnformeerd over de mogelijkheden te participeren in het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Het Leningenfonds biedt een verwachte rente van 6%. De meer risicovolle participaties in het Aandelenfonds kennen een verwacht rendement van 8 tot 10%. Het aanbod geldt exclusief voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland

De grote belangstelling voor de drie informatieavonden is volgens directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind wellicht een indicatie voor de mate waarin de omwonenden daadwerkelijk gaan participeren in het buitendijkse windpark. ‘We zijn erg tevreden over de opkomst. We merken op die avonden dat er echt veel belangstelling bestaat voor participatie. We hopen dat straks ook veel omwonenden zich via participaties met het windpark verbonden weten.’

Joost Akkerman, associate director bij Privium Fund Management, dat de beide fondsen gaat beheren, had alle avonden een duidelijke boodschap aan de belangstellenden. ‘Wij denken dat het een aantrekkelijk aanbod is. Het is wel verstandig dat belangstellenden zich vooraf goed (laten) informeren om een weloverwogen keuze te kunnen maken.’

Westermeerwind en Privium hebben naast de informatieavonden ook een speciale site opgezet. Daar is alle informatie te vinden over de participatiemogelijkheden, de te verwachte rendementen en mogelijke risico’s. Deze website www.gavoordewind.nu wordt van tijd tot tijd aangevuld.

De inschrijving op de beide fondsen is geopend op donderdag 15 november en sluit op 31 januari 2019. Het Westermeerwind Leningenfonds is gemaximeerd op 5 miljoen euro. Het Westermeerwind Aandelenfonds is gemaximeerd op (ongeveer) 50 miljoen euro; dat is 75% van de uitstaande aandelen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl). De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Inschrijving participaties geopend – Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Categoriën:

15 november 2018

Inschrijving op participaties windpark geopend

Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Windpark Westermeerwind verwacht omwonenden die financieel willen deelnemen in het windpark een rendement te kunnen bieden dat kan oplopen tot 10%. Dat blijkt uit de officiële aanbieding die vandaag is gestart met de publicatie van de prospectussen van het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Deelname in deze fondsen staat exclusief open voor alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Deelnemen kan vanaf 500 euro. De inschrijving start vandaag en sluit op 31 januari 2019.

Verzoek omwonenden

Op verzoek van omwonenden biedt Westermeerwind twee verschillende mogelijkheden aan om financieel deel te nemen in het windpark. Deelname kan met minder risicovolle leningenparticipaties met een vaste rente van 6%, en met aandelenparticipaties, die naar verwachting 8 tot 10% rendement bieden, maar ook meer risico dragen.

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is blij dat de beloofde participatiemogelijkheden voor omwonenden nu ook echt gerealiseerd gaan worden. ‘Dit is voor Westermeerwind een bijzonder moment. We lossen hiermee een belofte in die de initiatiefnemers al in 2002 hebben gedaan. We werken bij deze participatie speciaal samen met een zeer professionele en onafhankelijke fondsbeheerder.

Handreiking

Het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds worden beheerd door Privium Fund Management B.V. (Privium), een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen, die opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Joost Akkerman, Associate Director van Privium, is verheugd dat Privium deze fondsen kan aanbieden. ‘Als ervaren investeerder in windparken zijn wij van mening dat beide fondsen een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding hebben. De eigenaren van het windpark doen hiermee een mooie handreiking naar de omwonenden.’

Leningenfonds

Het Westermeerwind Leningenfonds krijgt een maximale omvang van 5 miljoen euro. Het fonds biedt 50.000 participaties aan met een waarde van 100 euro en vergoedt daarover in beginsel 6% rente per jaar. Inschrijving op het fonds is mogelijk vanaf een inleg van 500 euro. De rente op de participaties wordt jaarlijks uitgekeerd. Na vijf jaar worden de participaties afgelost. Als er meer belangstelling is voor de leningenparticipaties dan er beschikbaar zijn, worden de participaties naar rato van de inschrijving toegewezen.

Aandelenfonds

Maximaal 75% van de aandelen van Westermeerwind Holding B.V. komen via het Westermeerwind Aandelenfonds beschikbaar voor omwonenden. Het fonds geeft participaties uit met een waarde van 100 euro per stuk. De minimale inleg bedraagt 500 euro. Een participant kan maximaal 4.673 participaties verkrijgen; dat staat gelijk aan de waarde van 1 MegaWatt (MW) van het geïnstalleerd vermogen van het windpark.

Het Westermeerwind Aandelenfonds verwacht participanten een geannualiseerd rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% over de gehele looptijd van het fonds. Die looptijd bedraagt 17 jaar en is gelijk aan de verwachte levensduur van het windpark. Jaarlijks ontvangen participanten een betaling als Westermeerwind dividend uitkeert aan het fonds. Het rendement op de participaties wordt volledig gerealiseerd op basis van de jaarlijkse dividendbetalingen aan het fonds. Aan het einde van de looptijd is de restwaarde van de participaties nihil, omdat het project dan ten einde komt.

Het Westermeerwind Aandelenfonds wordt aandeelhouder van het windpark zoals ook de initiatiefnemers dat zijn. De initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind genieten geen voorkeurspositie bij uitbetaling. Alle aandeelhouders, dus ook het Westermeerwind Aandelenfonds, ontvangen naar rato dividend.

Inschrijving en verhandelbaarheid

De inschrijving op de participaties start vandaag en sluit op 31 januari 2019. Inschrijven kan via de site gavoordewind.nu. Op deze site is uitvoerige informatie beschikbaar over het windpark en over het aanbod.

De uit te geven participaties zijn beperkt verhandelbaar. De handelsprijs van de participaties wordt een keer per jaar vastgesteld en dan is het mogelijk onder voorwaarden participaties te verkopen of bij te kopen. Fondsbeheerder Privium zal deze mogelijkheid steeds drie maanden van tevoren aankondigen.

Informatieavonden

Samen met fondsbeheerder Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Meeprofiteren

Windpark Westermeerwind is gefinancierd met geld van de initiatiefnemers, subsidies en een aantal banken. De uitgifte van de participaties is er op gericht omwonenden financieel te laten meedelen in het windpark. Het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds zijn enkel voor dit doel opgezet.

De kosten van de fondsen worden gedragen door Westermeerwind, waardoor het rendement geheel ten goede komt van de participanten. De fondsen brengen de participanten alleen administratiekosten in rekening bij verkopen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

Categoriën:

6 november 2018

Exclusief aanbod voor inwoners omliggende gemeenten

Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

Alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en van het voormalige Lemsterland krijgen nog deze maand de gelegenheid financieel mee te profiteren van Windpark Westermeerwind. Vanaf 15 november kunnen zij exclusief inschrijven op twee speciaal voor dit doel opgerichte fondsen: het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Beide fondsen worden beheerd door het Nederlandse Privium Fund Management B.V. (Privium), een beheerder van beleggingsfondsen, die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Inschrijving in deze fondsen is mogelijk tussen 15 november 2018 en 31 januari 2019. Hiermee lossen de initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind hun belofte aan de omwonenden van het windpark in. 

Prospectus

Voor de uitgifte van de participaties wordt per fonds een prospectus opgesteld, die uitvoerig informatie geeft over het windpark, de te verwachten rendementen en de risico’s van de participaties. De beide prospectussen worden op 15 november 2018 gepubliceerd. Dan wordt ook meer bekend over de precieze voorwaarden van de leningen en de aandelenuitgifte en over de te verwachten rendementen.

Behalve voor inwoners van de drie genoemde gemeenten staat financiële deelname in Westermeerwind ook open voor een met naam genoemde groep agrariërs, die in het verleden hebben afgezien van plannen voor een eigen windpark (de zgn. Westermeerwind-groep) en overige agrariërs in de polder. Zij kunnen elk tot maximaal 1 MW participeren.

De mogelijkheid deel te nemen in Westermeerwind was omwonenden al voor eind 2017 in het vooruitzicht gesteld. Dat de inschrijving nu pas wordt opengesteld is het gevolg van een verplichte evaluatie van de verstrekte SDE-subsidies na het eerste volle productiejaar. De uitkomst van dit onderzoek moest worden afgewacht voordat de waarde van de onderneming kon worden bepaald en het prospectus voor de uitgifte van de participaties kon worden afgerond.

Belangstelling

In februari 2013 heeft Westermeerwind onderzoek laten doen naar de belangstelling voor financiële deelname in het windpark onder 4000 huishoudens in de polder. De meeste inwoners bleken toen geïnteresseerd te zijn in deelname met een laag bedrag en met beperkt risico. Inwoners die aangaven voor het hogere risico te willen gaan, bleken bereid een groter bedrag te investeren dan de mensen die liever voor een beperkter risico wilden gaan.

Lokale informatieavonden

Samen met Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Steun aan dorpen

Inwoners van de dorpen aan de rand van de Noordoostpolder die niet in Westermeerwind wensen te participeren, profiteren toch mee van het windpark. Via de Koepel Windenergie Noordoostpolder ondersteunt Westermeerwind samen met haar partners deze vijf dorpen in de Noordoostpolder jaarlijks elk met 10.000 euro.

Site en App

Windpark Westermeerwind heeft een speciale site geopend met informatie over financiële deelneming in het windpark. Daarnaast is een eigen App ontwikkeld, die actueel aangeeft hoeveel stroom het windpark opwekt, hoe hard het waait en hoeveel stroom er inmiddels is geproduceerd per maand en per jaar. Deze App is voor belangstellenden gratis te downloaden.

Alle informatie over het windpark, participatie en de App is te vinden op www.gavoordewind.nu.

Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Participatie polderbewoners wat later dan voorzien

Categoriën:

20 december 2017

Wegens onzekerheid over totale subsidie Westermeerwind

Participatie polderbewoners wat later dan voorzien

De uitgifte van obligaties en aandelen van Windpark Westermeerwind aan bewoners van de Noordoostpolder, Urk en het voormalige Lemsterland is met minstens een half jaar vertraagd. De aangekondigde uitgifte van participaties kan op dit moment niet gerealiseerd worden wegens een nog lopende toets door het ministerie van Economische Zaken van de totale omvang van de subsidies voor het windpark. Westermeerwind hoopt dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat de participatie nu in 2018 gerealiseerd kan worden.                                     

Windpark Westermeerwind heeft steeds aangegeven dat participatie door polderbewoners mogelijk zou worden een jaar na ingebruikneming van het windpark. De afgelopen tijd is hard gewerkt om dit ruim voor het eind van 2017 waar te maken. De structuur van de deelname, het daarbij horende prospectus en de publiciteitscampagne waren al in een vergevorderd stadium. Omdat nog niet alle financiële cijfers over het windpark definitief zijn, kan de participatie op dit moment nog niet in gang worden gezet.

Extra toets

Directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind licht de situatie als volgt toe. ‘De uitgifte van aandelen en obligaties moet gepaard gaan met een prospectus, dat inzicht biedt in de financiële cijfers en de winstverwachting van de onderneming. Beleggers hebben daar recht op. Deze cijfers zijn mede afhankelijk van de hoogte van de subsidies en die hangen weer af van de uitkomst van toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Zonder deugdelijke prospectus is uitgifte van participaties niet verantwoord en niet mogelijk.’

De toetsing door RVO spitst zich toe op de totale omvang van de aan het windpark toegezegde subsidies en de wijze van berekening daarvan. In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. Ongeveer een jaar na het operationeel worden van een project vindt een zogenaamde MSK-toets door RVO plaats. Met het oog op de participatie door polderbewoners eind 2017 heeft Westermeerwind RVO versneld om een oordeel gevraagd. Omdat deze toets nog niet is afgerond, is uitgifte van participaties nu nog niet mogelijk.

Anne de Groot: ’We hadden alles klaar staan om nog voor eind 2017 participaties uit te geven aan polderbewoners. Het is vervelend dat nu toch nog vertraging is opgetreden. Dat is niet alleen teleurstellend voor alle omwonenden die willen participeren, maar ook voor de gemeente, die altijd vol achter het idee van participatie door de polder heeft gestaan, en voor de initiatiefnemers. We hopen de toets door RVO zo snel mogelijk goed af te sluiten en de participaties in het komend jaar uit te geven.’

Dispuut

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag een tussenuitspraak gedaan in het lopende dispuut tussen de initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind en vertegenwoordigers van 32 agrariërs uit de polder, die tegen speciale voorwaarden menen te kunnen deelnemen in het windpark. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit alle schriftelijke stukken niet blijkt dat de groep van 32 tegen extra gunstige tarieven zou mogen deelnemen.

Voordat de rechtbank een definitief oordeel geeft, wil zij eerst nog kennis kunnen nemen van een geluidsband van een vergadering van december 2001, waarin over de toekomstige participatie door agrariërs werd gesproken. Westermeerwind zelf vindt dat alle bewoners van de polder tegen dezelfde voorwaarden moeten kunnen deelnemen in het windpark en dat de 32 agrariërs geen voorkeursbehandeling moeten krijgen.

De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks, betreuren het, dat de door hen toegezegde participatie niet meer binnen 2017 gerealiseerd kon worden. Ze willen hun belofte van ‘een windpark voor en door de polder’ zo snel mogelijk alsnog inlossen. ‘Uitstel van de beslissing van de rechter over de rechten van de groep van 32 agrariërs hoeft niet te leiden tot verder uitstel van de participatiemogelijkheid door de overige omwonenden’, zo geven zij aan. We zullen de participatie door alle andere polderbewoners en die van Urk en Lemsterland in gang zetten zodra de toets van de subsidies volledig is afgerond.’

 

 

 

Westermeerwind 365 dagen ongeluk vrij!

Categoriën:

Op 5 februari 2016 is officieel de operationele fase voor Westermeerwind ingegaan. Lees meer →

Minister Kamp opent Windpark Westermeerwind

Categoriën:

Emmeloord, 21 juni 2016. Vandaag is Windpark Westermeerwind officieel geopend door Minister Kamp en beide initiatiefnemers van het windpark, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks. De 48 Siemens windturbines van het grootste nearshore windpark van Nederland wekken een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens. Lees meer →