Hof bevestigt in hoger beroep: geen extra voordeel voor 32 agrariërs bij belegging in Westermeerwind Aandelenfonds

Categoriën:

Het Hof in Leeuwarden heeft 21 februari 2023 in hoger beroep definitief bepaald dat de 32 leden van de Westermeerwind Groep geen recht hebben op deelname in het Westermeerwind Aandelenfonds tegen gunstiger voorwaarden dan alle andere omwonenden. De rechter veroordeelde de partijen die dit eisten tot het betalen van de kosten van Westermeerwind voor het hoger beroep.

Windpark Westermeerwind zal alle leden van de groep, die daar belangstelling voor hebben en nog niet eerder tot het maximum van 1 MW hebben ingeschreven op het Westermeerwind Aandelenfonds, het aanbod doen alsnog te participeren in het aandelenfonds voor maximaal een bedrag dat gelijk staat aan de waarde  van 1 MW van het totaal geïnstalleerde vermogen. Het totale geïnstalleerde vermogen van het windpark is 144 MW.

In 2019 hebben al meer dan 400 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland samen voor ruim € 8 miljoen financieel deelgenomen in het windpark via het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Daarmee losten de initiatiefnemers van het windpark de belofte in van Westermeerwind ‘een windpark door en voor de polder’ te maken.