Cassatieprocedure definitief afgerond: geen extra voordeel voor groep van agrariërs bij belegging in Westermeerwind Aandelenfonds.

Categoriën:

De Hoge Raad heeft op 17 mei 2024 de uitspraak van Het Hof in Leeuwarden op 21 februari 2023 bevestigd. Hiermee is definitief bepaald dat de leden van de Westermeerwind Groep geen recht hebben op deelname in het Westermeerwind Aandelenfonds tegen gunstiger voorwaarden dan alle andere omwonenden.  Daarmee is deze procedure nu definitief afgesloten.

Westermeerwind geeft obligaties uit van 7,5%

Categoriën:

Omwonenden gaan voor de wind met Windpark Westermeerwind

Inwoners van de gemeente Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland kunnen opnieuw financieel deelnemen in Windpark Westermeerwind. Het langs de dijken van de Noordoostpolder gelegen windpark in het IJsselmeer biedt 10.000 obligaties aan van €500,- per stuk tegen een jaarlijkse rente van 7,5 %  op de hoofdsom met een looptijd van 5 jaar.

Tweede obligatie campagne is een feit
Afgelopen maart is het eerste leningenfonds van Windpark Westermeerwind succesvol afgerond. Alle deelnemers ontvingen, naast hun jaarlijkse rente, het volledige ingeschreven bedrag terug. Met deze nieuwe uitgifte kunnen omwonenden opnieuw of voor het eerst financieel deelnemen in het windpark. Bestuurder Bert Bult van Windpark Westermeerwind: “Ik ben blij dat we opnieuw de omwonenden kunnen laten meeprofiteren van het rendement van Windpark Westermeerwind zoals we in de belofte ‘een windpark voor en door de polder’ voor ogen hadden.” 

Tijdens de nieuwe campagne geeft Windpark Westermeerwind in totaal 10.000 obligaties uit ter waarde van €500,- met een maximum van €50.000,- per persoon. Mocht er voor meer dan 10.000 obligaties worden ingeschreven dan worden de obligaties evenredig verdeeld en schikken de grotere inschrijvers wat in. Projectdirecteur Anne de Groot: “Net als tijdens de vorige campagne willen we weer graag  zoveel mogelijk mensen laten meeprofiteren. Om alle mensen in de regio te bereiken starten we vanaf maandag 6 mei een uitgebreide online en offline campagne. Je kunt onze campagneboodschap terugvinden in de kranten, social media en diverse buitenreclame.” 

Inschrijven
Inschrijven op de obligaties van Windpark Westermeerwind kan vanaf 6 mei tot en met 6 juni 2024 via gavoordewind.nl. Hier is ook uitgebreide informatie over de lening beschikbaar. De uitgifte van de obligaties wordt verzorgd door het financieringsplatform Invesdor.

Windturbines staan twee dagen stil voor update

Categoriën:

Van dinsdag 23 april tot en met woensdag 24 april wordt het windpark tijdelijk uitgezet. Reden hiervoor is dat de hardware en de software van de turbines een update krijgen. Verwachting is dat alle windturbines woensdag eind van de dag weer draaien.

Westermeerwind aanwezig op Windfestival Noordoostpolder

Categoriën:

De wind, een magische kracht die niet alleen je haren doet wapperen, maar ook een bron is van energie. Op het Windfestival Noordoostpolder ontdekken kinderen de wind op een dag vol plezier en verwondering. Het Windfestival Noordoostpolder wordt gehouden op zaterdag 30 september van 11.00 tot 16.00 uur op het Evenemententerrein aan de Marknesserweg/Kamperweg in Emmeloord. De toegang is gratis.

Het Windfestival wordt georganiseerd door Pioniers van de Toekomst. “Onze organisatie is dit jaar in beweging. En hoe kun je nu beter iets in beweging zetten dan met de wind?” Klaas Eeuwema en Dennis Joolink van stichting Pioniers van de Toekomst vertellen enthousiast over het Windfestival. “Misschien kun je je het vliegerfestival in Emmelhage nog wel herinneren? Dat vliegerfestijn is nu een onderdeel van het Windfestival. Maar we gaan nog veel meer met de wind doen dan vliegers oplaten”.

Iedereen is welkom er is van alles te beleven:

  • Kinderen kunnen hun eigen vlieger maken en kijken hoe deze de lucht in stijgt, een betoverend gezicht. Of maak zelf een windmolentje en kijk wat er gebeurt.
  • Partner Westermeerwind en professor Wijsneus Molenwiek laten je zien hoe je je eigen energie kunt opwekken met de wind. Doe de proefjes en bouw mee.
  • Sta versteld van de enorme demovliegers van het Fryske Draeken-vliegerteam. Sommige zijn wel 10 meter groot.
  • Zweefvliegclub Noordoostpolder staat klaar om je alles te vertellen over zweefvliegen. Wie weet word jij later wel piloot.
  • Professor Wappermaar Droog heeft een leuke waslijnchallenge bedacht. Hang je was op en maak kans op een leuke prijs.
  • Smullen kan bij de Pizza Brandweerauto. Boer en Pizza bakt de lekkerste pizza’s in de houtgestookte Italiaanse oven.

Pioniers van de Toekomst

Het Windfestival wordt georganiseerd door Pioniers van de Toekomst en is speciaal gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor auto’s is beperkte parkeergelegenheid op het evenemententerrein, de organisatie adviseert bezoekers op de fiets te komen. Het windfestival gaat om 11.00 uur van start in aanwezigheid van wethouder Van Amersfoort.

Hof bevestigt in hoger beroep: geen extra voordeel voor 32 agrariërs bij belegging in Westermeerwind Aandelenfonds

Categoriën:

Het Hof in Leeuwarden heeft 21 februari 2023 in hoger beroep definitief bepaald dat de 32 leden van de Westermeerwind Groep geen recht hebben op deelname in het Westermeerwind Aandelenfonds tegen gunstiger voorwaarden dan alle andere omwonenden. De rechter veroordeelde de partijen die dit eisten tot het betalen van de kosten van Westermeerwind voor het hoger beroep.

Windpark Westermeerwind zal alle leden van de groep, die daar belangstelling voor hebben en nog niet eerder tot het maximum van 1 MW hebben ingeschreven op het Westermeerwind Aandelenfonds, het aanbod doen alsnog te participeren in het aandelenfonds voor maximaal een bedrag dat gelijk staat aan de waarde  van 1 MW van het totaal geïnstalleerde vermogen. Het totale geïnstalleerde vermogen van het windpark is 144 MW.

In 2019 hebben al meer dan 400 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland samen voor ruim € 8 miljoen financieel deelgenomen in het windpark via het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Daarmee losten de initiatiefnemers van het windpark de belofte in van Westermeerwind ‘een windpark door en voor de polder’ te maken.

Jaarlijks onderhoud

Categoriën:

Van maandag 5 tot en met woensdag 7 september wordt het windpark tijdelijk uitgezet. Reden hiervoor is het jaarlijkse onderhoud wat wordt gedaan door Siemens Gamesa Renewable Energy. Tegelijkertijd voert ook Tennet werkzaamheden uit aan het hoogspanningsnet. Verwachting is dat alle windturbines woensdag eind van de dag weer draaien.

Vervanging rotorblad

Categoriën:

Begin mei gaat Siemens Gamesa Renewable Energy één van de rotorbladen van Windpark Westermeerwind vervangen. Met het speciale kraanschip Tom & Wim van Sarens wordt het rotorblad van windturbine 8 vervangen. Eind april wordt het kraanschip in de haven van Lemmer klaargemaakt voor deze werkzaamheden. Daarna wordt het met behulp van sleepboten naar het windpark gebracht.

De werkzaamheden op het IJsselmeer duren in totaal 3 dagen. Op dag 1 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, op dag 2 demonteren we het oude rotorblad en monteren het nieuwe rotorblad en op dag 3 vindt de afmontage plaats.

Hinder voor de omgeving
Omdat de werkzaamheden buiten de vaargeul plaatsvinden verwachten we geen hinder voor het scheepvaartverkeer. Met behulp van sleepboten zorgen we dat er geen recreatievaartuigen in het werkterrein komen.

Onderhoud netaansluiting substation

Categoriën:

Windpark Westermeerwind zal op woensdag 21 september tussen 07:00 en 18:00 tijdelijk worden uitgeschakeld.
Het windpark wordt uitgeschakeld vanwege de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de netaansluiting van het substation.

Onderhoud netaansluiting Tennet en 110 kV substation windpark Westermeerwind

Categoriën:

Op dinsdag 1 en woensdag 2 september zal het windpark Westermeerwind tussen 07:00 en 18:00 tijdelijk uitgeschakeld worden in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de nestaansluiting met Tennet en het 110 kV substation van het windpark.

Eerste handelsdag participaties Westermeerwind op 7 september

Categoriën:

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT

4 juni 2020

Op maandag 7 september is de eerste handelsdag in participaties in Windpark Westermeerwind. Houders van participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds kunnen hiervoor participaties te koop aanbieden of juist participaties bijkopen. Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen participaties bezitten, kunnen daar de komende tijd alsnog op inschrijven.
Bestaande participanten krijgen binnenkort per mail bericht over de mogelijkheden tot verkoop en aankoop. Inwoners die nog geen participaties hebben, kunnen tussen 7 juli en 31 augustus inschrijven via de site www.gavoordewind.nu. De prijs van de participaties wordt vastgesteld door Privium Fund Management B.V., de onafhankelijke beheerder van de beide fondsen, en zal op 7 juli bekend worden gemaakt op deze site.

Toewijzing op handelsdag

Het kopen van participaties is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aanbod is van participaties door bestaande participanten. Er worden door de fondsen dus geen nieuwe participaties uitgegeven.  Op de handelsdag wordt vastgesteld hoeveel participaties te koop zijn aangeboden en hoe groot de vraag is. Bij meer vraag dan aanbod is de toewijzing naar verhouding. Als er daarentegen meer aanbod is dan vraag hebben de beide fondsen zelf beperkt de mogelijkheid participaties in te kopen. Belangstellenden kunnen op de site www.gavoordewind.nu zowel het prospectus als de essentiële beleggingsinformatie van de fondsen vinden. IQEQ Investment en Giro Services is verantwoordelijk voor de fonds- en participantenadministratie en zal de aan- en verkopen administreren.

Vele honderden beleggers in Westermeerwind

De uitgifte van participaties in het Windpark Westermeerwind in februari 2019 was erop gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Vele honderden omwonenden van Windpark Westermeerwind hebben toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in het windpark te beleggen. De interesse voor de fondsen was nog groter dan vooraf op basis van marktonderzoek werd verwacht. Het Westermeerwind Leningenfonds, van maximaal EUR 5 miljoen, werd met ruim EUR 900.000 overtekend. De 363 belangstellenden kregen daardoor niet hun volledige inschrijving toegewezen. In het Westermeerwind Aandelenfonds belegden 146 omwonenden met een totale inleg van EUR 4 miljoen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). Privium is beheerder van Westermeerwind Aandelenfonds en Westermeerwind Leningenfonds (de ‘Fondsen’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl).” De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.