22 februari 2019

441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland hebben samen voor ruim 9 miljoen ingeschreven in de Westermeerwind fondsen. Dat is gemiddeld meer dan € 20.000 per inschrijving! Deze financiële participatie van omwonenden overtreft de uitkomsten van een onderzoek naar de belangstelling daarvoor, dat in 2013 werd gehouden. De uitgifte van participaties is er op gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. De participatiemogelijkheid werd onder de aandacht gebracht door een intensieve voorlichtingscampagne.

Om financiële participatie in Windpark Westermeerwind voor zoveel mogelijk omwonenden toegankelijk te maken werd zowel een aandelenfonds als een leningenfonds opgericht. Het Westermeerwind Leningenfonds biedt participaties aan en verwacht daarover gedurende de looptijd van 5 jaar 6% rente per jaar te vergoeden. Het meer risicovolle Westermeerwind Aandelenfonds geeft eveneens participaties uit en verwacht daarover gedurende de looptijd van 17 jaar een rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% op jaarbasis. Inschrijven kon al voor € 500.

Westermeerwind Leningenfonds overtekend

Vooral voor deelname in het Westermeerwind Leningenfonds was erg veel belangstelling. De inschrijving op het fonds van maximaal € 5 miljoen is ongeveer 18% overtekend. Inschrijvers krijgen daardoor 83,7 % van het gevraagde bedrag aan participaties toegewezen, waarbij de minimuminleg van € 500 gehandhaafd blijft. De inleg die niet wordt toegewezen, wordt teruggestort naar de participanten. Deelnemers konden meedoen in één van beide fondsen of in beide fondsen. In het Westermeerwind Leningenfonds wordt deelgenomen door 363 deelnemers, die samen inschreven voor € 5,9 miljoen. In het Westermeerwind Aandelenfonds wordt deelgenomen door 145 deelnemers, die samen inschreven voor € 3,3 miljoen. Zij kregen de volledige inschrijving toegewezen.

Verwachting overtroffen

Uit breed onderzoek dat in 2013 werd gehouden onder omwonenden bleek dat inwoners samen tot € 4 miljoen zouden willen beleggen in leningen aan Windpark Westermeerwind. Om iedereen ruim kans te geven is besloten de omvang van het Westermeerwind Leningenfonds te maximeren op € 5 miljoen, echter gingen de inschrijvingen voor het leningenfonds zelfs de € 5 miljoen te boven. De interesse in aandelen van het windpark kwam volgens het vooronderzoek uit op € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de vraag ook deze verwachting ruimschoots overtroffen.

Uitgebreide voorlichtingscampagne

De inschrijving op participaties in de Westermeerwindfondsen werd opengesteld op 15 november en sloot op 31 januari jl. De uitgifte van participaties ging gepaard met een uitgebreide voorlichtingscampagne voor de 32.000 huishoudens in de gemeenten Emmeloord, Urk en voormalig Lemsterland. Op de voorlichtingsavonden in deze gemeenten kwamen meer dan 500 bezoekers. De speciale site www.gavoordewind.nu werd door 12.057 unieke bezoekers bezocht.

Welkom aan beleggers

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is tevreden met het verloop van de participatiecampagne. “Ik heet alle beleggers in de fondsen hartelijk welkom en bedank hen voor het vertrouwen dat ze daarmee in het windpark hebben uitgesproken. We zijn erg verheugd met zoveel interesse! Westermeerwind is nu echt een windpark voor en door de omgeving geworden, zoals de initiatiefnemers ook beloofden.”

Joost Akkerman, namens Privium Fund Management B.V., beheerder van de beide fondsen, vindt dat de participatie-uitgifte van Westermeerwind kan dienen als voorbeeld voor andere infrastructurele projecten. “De gereguleerde fondsen maken het niet alleen mogelijk al met een beperkte inleg te participeren in een windpark, het zorgt er ook voor dat de belangen van de participanten gedurende de gehele looptijd van de fondsen, professioneel worden behartigd.“

Eerste dividend en rente

Deelnemers in het Westermeerwind Aandelenfonds kunnen naar verwachting al eind maart hun eerste dividenduitkering tegemoet zien, gevolgd door een dividend in oktober van dit jaar. Vervolgens wordt ieder jaar dividend betaald in oktober wanneer de nettowinst het toestaat. De eerste rentebetaling op de lening is eveneens in oktober.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is een van de grootste windparken van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium

Privium Fund Management B.V. is de beheerder van het Westermeerwind Aandelen- en Leningenfonds. De beheerder is verantwoordelijk voor het volledig beheer van de fondsen en bepaalt het beleggingsbeleid. Privium treedt op in het belang van de participanten. Privium heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’).