15 november 2018

Inschrijving op participaties windpark geopend

Westermeerwind biedt tot 10% rendement

Windpark Westermeerwind verwacht omwonenden die financieel willen deelnemen in het windpark een rendement te kunnen bieden dat kan oplopen tot 10%. Dat blijkt uit de officiële aanbieding die vandaag is gestart met de publicatie van de prospectussen van het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Deelname in deze fondsen staat exclusief open voor alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Deelnemen kan vanaf 500 euro. De inschrijving start vandaag en sluit op 31 januari 2019.

Verzoek omwonenden

Op verzoek van omwonenden biedt Westermeerwind twee verschillende mogelijkheden aan om financieel deel te nemen in het windpark. Deelname kan met minder risicovolle leningenparticipaties met een vaste rente van 6%, en met aandelenparticipaties, die naar verwachting 8 tot 10% rendement bieden, maar ook meer risico dragen.

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is blij dat de beloofde participatiemogelijkheden voor omwonenden nu ook echt gerealiseerd gaan worden. ‘Dit is voor Westermeerwind een bijzonder moment. We lossen hiermee een belofte in die de initiatiefnemers al in 2002 hebben gedaan. We werken bij deze participatie speciaal samen met een zeer professionele en onafhankelijke fondsbeheerder.

Handreiking

Het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds worden beheerd door Privium Fund Management B.V. (Privium), een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen, die opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Joost Akkerman, Associate Director van Privium, is verheugd dat Privium deze fondsen kan aanbieden. ‘Als ervaren investeerder in windparken zijn wij van mening dat beide fondsen een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding hebben. De eigenaren van het windpark doen hiermee een mooie handreiking naar de omwonenden.’

Leningenfonds

Het Westermeerwind Leningenfonds krijgt een maximale omvang van 5 miljoen euro. Het fonds biedt 50.000 participaties aan met een waarde van 100 euro en vergoedt daarover in beginsel 6% rente per jaar. Inschrijving op het fonds is mogelijk vanaf een inleg van 500 euro. De rente op de participaties wordt jaarlijks uitgekeerd. Na vijf jaar worden de participaties afgelost. Als er meer belangstelling is voor de leningenparticipaties dan er beschikbaar zijn, worden de participaties naar rato van de inschrijving toegewezen.

Aandelenfonds

Maximaal 75% van de aandelen van Westermeerwind Holding B.V. komen via het Westermeerwind Aandelenfonds beschikbaar voor omwonenden. Het fonds geeft participaties uit met een waarde van 100 euro per stuk. De minimale inleg bedraagt 500 euro. Een participant kan maximaal 4.673 participaties verkrijgen; dat staat gelijk aan de waarde van 1 MegaWatt (MW) van het geïnstalleerd vermogen van het windpark.

Het Westermeerwind Aandelenfonds verwacht participanten een geannualiseerd rendement te kunnen bieden van 8 tot 10% over de gehele looptijd van het fonds. Die looptijd bedraagt 17 jaar en is gelijk aan de verwachte levensduur van het windpark. Jaarlijks ontvangen participanten een betaling als Westermeerwind dividend uitkeert aan het fonds. Het rendement op de participaties wordt volledig gerealiseerd op basis van de jaarlijkse dividendbetalingen aan het fonds. Aan het einde van de looptijd is de restwaarde van de participaties nihil, omdat het project dan ten einde komt.

Het Westermeerwind Aandelenfonds wordt aandeelhouder van het windpark zoals ook de initiatiefnemers dat zijn. De initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind genieten geen voorkeurspositie bij uitbetaling. Alle aandeelhouders, dus ook het Westermeerwind Aandelenfonds, ontvangen naar rato dividend.

Inschrijving en verhandelbaarheid

De inschrijving op de participaties start vandaag en sluit op 31 januari 2019. Inschrijven kan via de site gavoordewind.nu. Op deze site is uitvoerige informatie beschikbaar over het windpark en over het aanbod.

De uit te geven participaties zijn beperkt verhandelbaar. De handelsprijs van de participaties wordt een keer per jaar vastgesteld en dan is het mogelijk onder voorwaarden participaties te verkopen of bij te kopen. Fondsbeheerder Privium zal deze mogelijkheid steeds drie maanden van tevoren aankondigen.

Informatieavonden

Samen met fondsbeheerder Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Meeprofiteren

Windpark Westermeerwind is gefinancierd met geld van de initiatiefnemers, subsidies en een aantal banken. De uitgifte van de participaties is er op gericht omwonenden financieel te laten meedelen in het windpark. Het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds zijn enkel voor dit doel opgezet.

De kosten van de fondsen worden gedragen door Westermeerwind, waardoor het rendement geheel ten goede komt van de participanten. De fondsen brengen de participanten alleen administratiekosten in rekening bij verkopen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.