Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

Categoriën:

6 november 2018

Exclusief aanbod voor inwoners omliggende gemeenten

Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

Alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en van het voormalige Lemsterland krijgen nog deze maand de gelegenheid financieel mee te profiteren van Windpark Westermeerwind. Vanaf 15 november kunnen zij exclusief inschrijven op twee speciaal voor dit doel opgerichte fondsen: het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Beide fondsen worden beheerd door het Nederlandse Privium Fund Management B.V. (Privium), een beheerder van beleggingsfondsen, die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Inschrijving in deze fondsen is mogelijk tussen 15 november 2018 en 31 januari 2019. Hiermee lossen de initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind hun belofte aan de omwonenden van het windpark in. 

Prospectus

Voor de uitgifte van de participaties wordt per fonds een prospectus opgesteld, die uitvoerig informatie geeft over het windpark, de te verwachten rendementen en de risico’s van de participaties. De beide prospectussen worden op 15 november 2018 gepubliceerd. Dan wordt ook meer bekend over de precieze voorwaarden van de leningen en de aandelenuitgifte en over de te verwachten rendementen.

Behalve voor inwoners van de drie genoemde gemeenten staat financiële deelname in Westermeerwind ook open voor een met naam genoemde groep agrariërs, die in het verleden hebben afgezien van plannen voor een eigen windpark (de zgn. Westermeerwind-groep) en overige agrariërs in de polder. Zij kunnen elk tot maximaal 1 MW participeren.

De mogelijkheid deel te nemen in Westermeerwind was omwonenden al voor eind 2017 in het vooruitzicht gesteld. Dat de inschrijving nu pas wordt opengesteld is het gevolg van een verplichte evaluatie van de verstrekte SDE-subsidies na het eerste volle productiejaar. De uitkomst van dit onderzoek moest worden afgewacht voordat de waarde van de onderneming kon worden bepaald en het prospectus voor de uitgifte van de participaties kon worden afgerond.

Belangstelling

In februari 2013 heeft Westermeerwind onderzoek laten doen naar de belangstelling voor financiële deelname in het windpark onder 4000 huishoudens in de polder. De meeste inwoners bleken toen geïnteresseerd te zijn in deelname met een laag bedrag en met beperkt risico. Inwoners die aangaven voor het hogere risico te willen gaan, bleken bereid een groter bedrag te investeren dan de mensen die liever voor een beperkter risico wilden gaan.

Lokale informatieavonden

Samen met Privium organiseert Westermeerwind in november een drietal lokale informatieavonden voor belangstellenden. Deze zijn:

19 november 19.30 uur: ‘t Voorhuys (De Deel 20) in Emmeloord,

20 november 19.30 uur: Beachclub Lemmer (Industrieweg 2) in Lemmer,

22 november 19.30 uur: Het Achterhuis (Burg. J. Schipperkade 2) op Urk.

Steun aan dorpen

Inwoners van de dorpen aan de rand van de Noordoostpolder die niet in Westermeerwind wensen te participeren, profiteren toch mee van het windpark. Via de Koepel Windenergie Noordoostpolder ondersteunt Westermeerwind samen met haar partners deze vijf dorpen in de Noordoostpolder jaarlijks elk met 10.000 euro.

Site en App

Windpark Westermeerwind heeft een speciale site geopend met informatie over financiële deelneming in het windpark. Daarnaast is een eigen App ontwikkeld, die actueel aangeeft hoeveel stroom het windpark opwekt, hoe hard het waait en hoeveel stroom er inmiddels is geproduceerd per maand en per jaar. Deze App is voor belangstellenden gratis te downloaden.

Alle informatie over het windpark, participatie en de App is te vinden op www.gavoordewind.nu.

Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.