De Ministers van EZ, VROM, LNV en V&W hebben na overleg in de Ministerraad op 12 mei 2006 besloten de rijksprojectenprocedure van toepassing te verklaren voor windenergie in de Noordoostpolder.

Het besluit opent de toegang tot de uitvoeringsmodule van de rijksprojectenprocedure. Het Rijk neemt bij dit project geen ruimtelijk besluit; de benodigde ruimtelijke besluitvorming zal door gemeenten en provincies plaatsvinden. Het Rijk zal de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen, coördineren.