IMG_2438Aan de Westermeerdijk ter hoogte van het Espelerpad wordt hard gewerkt aan de bouw van het hoogspanningsstation. Dit hoogspanningsstation zal de opgewekte stroom van Windpark Westermeerwind omzetten naar spanning voor het landelijk elektriciteitsnetwerk. Er zijn 73 heipalen de grond in gegaan en vervolgens is de betonnen fundering gestort.

Om het windpark aan te kunnen sluiten op het hoogspanningsstation zijn elektriciteitskabels nodig. Deze kabels zijn in totaal 42 km lang en zijn gemaakt in Noorwegen. De elektriciteitskabels verbinden straks het windpark met het hoogspanningsstation en zullen deels door buizen lopen. Hiervoor hebben al boringen in de dijk plaatsgevonden waarin vervolgens kunststof buizen zijn aangebracht. De elektriciteitskabels zullen in het voorjaar door de buizen worden getrokken.