Tijdens de Open Winddag op zaterdag 13 juni, konden belangstellenden mee met een rondleiding op de bouwlocatie van Windpark Noordoostpolder. Ruim 400 mensen maakten gebruik van deze gelegenheid om een kijkje te nemen bij het windpark. De bussen reden af en aan om de belangstellenden mee te nemen.

De bezoekers waardeerden de gelegenheid om een keer écht op de bouwplaats zelf te kunnen kijken, die verder niet toegankelijk is voor publiek. Tijdens de rondleiding kwamen de diverse stadia van de huidige bouwwerkzaamheden aan bod.

De afgelopen maanden heeft Westermeerwind flinke vooruitgang gemaakt en is het funderingswerk voor de 48 windturbines in het IJsselmeer afgerond. De gele funderingen met de platforms die boven het water uitsteken, geven een duidelijk beeld waar straks de windturbines komen. Langs de Westermeerdijk is te zien dat de elektriciteitskabels aangelegd worden tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zelf. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels tussen de windturbines en het land zal in juli zijn afgerond. Vanaf half juli worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed.

Bij NOP Agrowind waren de bezoekers onder de indruk van de hoogte van de torens (130 m), de complete windturbines, en de grootte van de onderdelen voor de kop van de windmolens. Het gondelhuis, de generator en de kop waaraan de wieken worden bevestigd , liggen klaar voor de laatste vier nog af te bouwen windturbines. Ook passeerde de bus het terrein van RWE aan de Westermeerdijk, waar RWE nog 4 Enercon turbines gaat bouwen