De bouw van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is gestart. Gisteren is begonnen met heien van de eerste funderingspaal en vanmorgen is het heiwerk afgerond. De eerste funderingspaal staat in de bodem van het IJsselmeer.

Eerste funderingspaal windpark Westermeerwind geheid

Vorige week zaterdag vertrokken het transport en het installatieponton ‘De Schelde’ met daarop een Liebherr 11350 kraan van Van Oord/Mammoet naar de projectlocatie in het IJsselmeer. Vanuit Vlissingen worden de funderingspalen getransporteerd naar de projectlocaties die tussen 500 en 1200 meter uit de kust ter hoogte van de Wester- en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder gelegen zijn.

De funderingspalen zijn stalen buispalen van circa 35 meter lang, wegen ongeveer 250 ton en hebben een diameter van 5 meter. Het grootste gedeelte van de paal, ongeveer 25 meter, wordt in de bodem van het IJsselmeer geheid. Afhankelijk van het weer wordt in principe iedere dag één funderingspaal in de bodem geheid. Er wordt 6 dagen per week gewerkt, het heiwerk duurt twee à drie uur en vindt uitsluitend overdag plaats. Iedere volgende werkdag is het heiwerk op een volgende locatie, ongeveer 500 meter verderop in het IJsselmeer. Windpark Westermeerwind, dat door hoofdaannemer Siemens wordt gebouwd, bestaat uit 48 turbines. Er zijn dus in totaal 48 funderingspalen nodig, hetgeen betekent dat de heiwerkzaamheden voornamelijk in maart en april zullen plaatsvinden.

In mei wordt gestart met de installatie van de elektriciteitskabels, die in de bodem van het IJsselmeer ingegraven worden. Vervolgens worden de torensecties en ten slotte de gondels en rotoren geïnstalleerd. Dit zal het grootste deel van de zomer in beslag nemen. De verwachting is dat de eerste elektriciteit eind juli/begin augustus aan land komt. Vanaf dat moment vindt het testen en ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting medio februari 2016 gereed.