Westermeerwind en Siemens organiseren informatieavond over start bouw van het windpark in het IJsselmeer

Categoriën:
test

Begin maart start de bouw van het windpark Westermeerwind in het IJsselmeer. Westermeerwind en hoofdaannemer Siemens organiseren op donderdag 19 februari 2015 een informatieavond in De Koningshof op Urk. Doel van de avond is om de bewoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en De Friese Meren en andere belangstellenden te informeren over de bouw van het windpark. Urk is gekozen als thuisbasis voor de bouw van windpark Westermeerwind en inmiddels vinden de eerste activiteiten al plaats in de haven van Urk.

De bezoekers van de informatieavond krijgen antwoorden op vragen als: hoe gaat het park gebouwd worden, waar en wanneer vinden de activiteiten plaats en wat zou u hiervan kunnen merken? Lees meer →

Financiering Windpark Westermeerwind afgerond

Categoriën:
test

20140725 Logo's persbericht.jpg
Siemens bouwt grootste nearshore windpark van Nederland

Financiering Windpark Westermeerwind afgerond

Amsterdam / Emmeloord – 25 juli 2014 – Een groep van banken onder leiding van ING en Rabobank als structuring banks treedt op als financiers van Windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Naast ING en Rabobank zijn ook de ASN Bank en Triodos Bank betrokken en garandeert de Deense exportkredietmaatschappij EKF een deel van de financiering. De financieringscontracten zijn gisteren in Amsterdam getekend. Met de financiering is een bedrag gemoeid van ongeveer EUR 320m. Directeur Anne de Groot van Westermeerwind: ‘’ Wij zijn blij samen met Nederlandse banken, het Deense EKF , Siemens en Eneco deze belangrijke mijlpaal te bereiken. Dankzij het doorzettings- en uithoudingsvermogen van de initiatiefnemers kan nu 18 jaar nadat het plan ontstond het grootste nearshore windpark van Nederland gebouwd gaan worden’.

Siemens zal het grootste nearshore windpark van Nederland bouwen op basis van een turn key contract en het windpark onderhouden voor een periode van minimaal vijftien jaar. Verschillende Nederlandse bedrijven zullen als onderaannemer meewerken aan het project, waaronder Ballast Nedam en Mammoet voor de funderingen en de installatie van de windmolens en VSMC (Visser & Smit Marine Contracting) voor de bekabeling naar het transformatorstation. Energiebedrijf Eneco gaat vijftien jaar lang de stroom van het windpark afnemen. De eerste stroom zal eind 2015 geleverd worden. Ventolines, die ook de ontwikkelingsfase sinds 2007 heeft begeleid , verzorgt het project management tijdens de bouw en operationele fase namens de initiatiefnemers.

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk – en een transformatorstation op het land. De totale investering is ruim 400 miljoen euro.

Het windpark levert jaarlijks ruim 500 GWh duurzame stroom, vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens. Windpark Westermeerwind is het nearshore deel van Windpark Noordoostpolder.[1]

Vertrouwen van banken
Het consortium van banken dat Westermeerwind financiert, heeft vol vertrouwen in het innovatieve windpark. ING, de Rabobank, de ASN Bank, Triodos Bank en EKF hebben dan ook graag bijgedragen aan de financiering van het windpark. ‘Door goede samenwerking met de lokale overheid, de inzet van een gerenommeerde bouwer als Siemens en het langdurig stroomafnamecontract met Eneco, ligt Westermeerwind goed op koers. Daarnaast draagt het windpark substantieel bij aan de energiedoelstellingen van de Nederlandse regering.’

Start bouw na zomer
De bouw van het windpark vangt direct na de zomervakantie aan met de aanleg van het transformatorstation nabij de Westermeerdijk en de voorbereidingen voor het kabeltracé op land. Vanaf maart 2015 starten de werkzaamheden op het water met het plaatsen van de funderingen en de installatie en de inbedrijfname van de windmolens. De eerste windmolens zullen naar verwachting al eind 2015 duurzame stroom gaan leveren. Het gehele windpark van 48 molens wordt opgeleverd in maart 2016. Na de oplevering wordt het windpark nog minimaal vijftien jaar lang door Siemens onderhouden.

Extra werkgelegenheid en bedrijvigheid
‘’Het Westermeerwind project levert tijdens de bouwfase zo’n 150 extra banen in de regio op en daarna gedurende vijftien jaar werkgelegenheid voor zo’n 30 technici en andere vaklieden’ aldus Bernard Fortuyn, lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. Siemens en haar onderaannemers Ballast Nedam, Mammoet en VSMCzullen zo veel mogelijk lokale bedrijven bij de bouw en het onderhoud van het windpark betrekken. Met het oog daarop zijn in 2011 en in 2014 bedrijvendagen georganiseerd. Lokale bedrijven dragen onder meer bij aan grondverzet, transport, vervoer over water, beveiliging, catering en logies.

Participatie omwonenden
Windpark Westermeerwind wordt tot stand gebracht door projectontwikkelaar Westermeerwind B.V. Deze onderneming werd in 1996 opgericht om op een van de meest windrijke locaties van Nederland een nearshore windpark te realiseren. De oprichters van Westermeerwind B.V. zijn twee agrariërs en windpioniers uit Creil. Het was hun beider ambitie met Windpark Westermeerwind een windpark ‘voor en door de polder’ te ontwikkelen.
Inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen straks financieel deelnemen in het windpark. Zij kunnen zowel certificaten van aandelen als obligaties van het windpark verwerven. De aanbieding van de aandelen en obligaties geschiedt ongeveer een jaar na het gereedkomen van het windpark in 2016. Dat betekent dat participanten uit de polder geen financiële risico’s lopen tijdens de bouw van het nog aan te leggen windpark.

[1] Windpark Noordoostpolder omvatdrie afzonderlijke windparken met in totaal 86 windmolens in het water en op het land. Naast Windpark Westermeerwind [ 144 MW ] zijn dat NOP Agrowind [ 195 MW ] en RWE Essent [30 MW].
Zie: www.windparknoordoostpolder.nl

Eneco vaste afnemer stroom Windpark Westermeerwind

Categoriën:
test

Westermeerwind

Eneco vaste afnemer stroom

Windpark Westermeerwind

Emmeloord / Rotterdam – 25 juli 2014 – Windpark Westermeerwind en energiebedrijf Eneco tekenden gisteren een langlopend afnamecontract voor duurzame stroom. Het houdt in dat Eneco over een periode van 15 jaar alle elektriciteit gaat afnemen van het grootste near shore windpark van Nederland. Westermeerwind verzekert zich daarmee van een duurzame afnemer en Eneco kan daarmee meer klanten voorzien van stroom die wordt opgewekt door windmolens.

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder en zal bestaan uit 48 windmolens van 3 MegaWatt elk. Het windpark wekt als het gereed is medio 2016 windstroom op vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 160.000 huishoudens. Inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen straks deelnemen in het windpark door de aankoop van aandelen of obligaties.

Westermeerwind is onderdeel van Windpark Noordoostpolder, dat in Nederland het grootste windpark op land wordt. Eerder sloot Eneco een vergelijkbaar akkoord met NOP Agrowind, een ander onderdeel van Windpark Noordoostpolder. Inclusief de vandaag gesloten overeenkomst met Westermeerwind B.V. neemt Eneco straks windstroom af van in totaal 74 van de 86 windmolens van Windpark Noordoostpolder. De 74 molens hebben een gezamenlijke capaciteit van 339 MegaWatt en zijn goed voor groene stroom vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 340.000* huishoudens. De overige 12 windmolens binnen Windpark Noordoostpolder zijn van RWE/Essent.

De overeenkomst met Westermeerwind is één van de grootste stroomafnamecontracten – ook wel Power Purchase Agreements (PPA’s) genoemd – met een windpark uit de geschiedenis van Eneco. Met de overeenkomst neemt het gecontracteerd windvermogen van Eneco met 144 MegaWatt toe. Ventolines, allround dienstverlener in de windenergiemarkt, heeft het contract namens Westermeerwind onderhandeld.

Eneco sluit niet alleen langlopende stroomafnamecontracten af met windparken, maar investeert ook zelf in windparken. Ruim 500 MegaWatt van Eneco’s gecontracteerde vermogen bestaat uit windvermogen dat in bezit is van Eneco, de rest bestaat uit stroomafnamecontracten.

*geschatte opbrengst: ruim 500 Gigawattuur voor Westermeerwind en 600 Gigawattuur voor NOP Agrowind.