Augustus 2014: Voorbereiding site, hoogspanningsstation en boringen
Na het rondkomen van de financiering kunnen we nu daadwerkelijk beginnen met de bouw. Deze maand betekent dat: inrichten van de werklocaties, aanleggen van een weg voor het bouwverkeer en treffen van voorbereidingen voor de bouw van het hoogspanningsstation nabij de Westermeerdijk en de aansluiting van het windpark op dit station. Het hoogspanningsstation zorgt er straks voor dat de stroom van de windturbines omgezet wordt naar spanning die geschikt is voor het elektriciteitsnetwerk.

Betrokken partijen bij de bouw van het hoogspanningsstation

Betrokken partijen bij de bouw van het hoogspanningsstation

Plaatsen bouwkeet

Plaatsen bouwkeet

Aanleggen bouwweg

Aanleggen bouwweg

Voorbereidingen worden ook getroffen voor het aanleggen van de buizen waarin straks de kabels lopen die het windpark aansluiten op het hoogspanningsstation. Om de kabels vanuit het water op land te krijgen en aan te sluiten op het hoogspanningsstation zijn dijkboringen nodig.