WINDPARK WESTERMEERWIND

Hoe groot zijn de windturbines?
De windturbines in het water van Windpark Westermeerwind hebben een ashoogte van 95 meter. Als de wiek recht boven de mast staat, is de hoogte tot het eind van de wiek (tiphoogte) van deze molens 148,5 meter.

Hoe diep is de fundering in de bodem geheid?
Ongeveer 25 meter van de fundering is in de bodem van het IJsselmeer geheid.

Wat is de waterdiepte van de plaats in het IJsselmeer waar het windpark staat?
De waterdiepte is 4 tot 7 meter.

Hoeveel windturbines heeft Windpark Westermeerwind en hoeveel stroom produceren ze?
Het windpark bestaat uit 48 windturbines van ieder 3 Megawatt. Met dit totale vermogen van 144 MW wordt een hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens.

Waar zijn de windturbines gemaakt en hoe zijn ze hier gekomen?
De windturbines zijn geproduceerd door Siemens in Denemarken en per schip naar de haven van Amsterdam gevaren. Vandaar zijn ze per schip naar de bouwlocatie in het IJsselmeer getransporteerd. Lees hier meer over de transporten en de bouw »

Waarom worden de turbines niet in een logische volgorde geïnstalleerd?
Een aantal turbines wordt naast de vaargeul geïnstalleerd en daar wil Rijkswaterstaat graag bij aanwezig zijn. De installatie van deze turbines moeten we langer van tevoren plannen en dat vereist dus een langere periode van goed weer. Zodra we die kans zien, plannen we de installatie van de turbines langs de vaargeul in. Voor de turbines die niet langs de vaargeul staan, hoeven we minder lang van tevoren te plannen. Vandaar dat we soms juist wel of juist niet naast de vaargeul installeren en het een niet logische volgorde lijkt.

Tot en met welke windsnelheid is het mogelijk de windturbines te installeren in het IJsselmeer?
Tot en met windkracht 5 is het mogelijk om de torensecties, de turbine en de rotor te installeren.

Hoe lang blijven de windturbines van Windpark Westermeerwind staan?
De vergunning van het windpark geldt voor 20 jaar.