WINDENERGIE EN SUBSIDIE

Waarom investeert Nederland in windenergie?
Om de kabinetsdoelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 te halen, moeten we flink aan de slag. Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus naast wind, ook van zon, water en aardwarmte. Windenergie is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Hoe snel verdient een windturbine de energie die het gekost heeft terug?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden na drie tot zes maanden draaien van de windmolen al is terugverdiend. Daarna levert de molen nog 15 tot 20 jaar lang schone, CO2-vrije energie.

Zijn windturbines effectief?
In een land als Nederland waar het vaak en hard waait, zijn windturbines heel effectief. Windturbines staan alleen stil voor onderhoud en als het niet waait. Het onderhoud van windturbines wordt zoveel mogelijk gepland tijdens windstille periodes. Moderne windturbines produceren 90-95% van de tijd elektriciteit.

Windturbines worden nog steeds doorontwikkeld en efficiënter. Ze worden groter, omdat het op grote hoogte harder en constanter waait. Ze krijgen langere bladen en betere besturing, zodat ze meer elektriciteit leveren tegen lagere kosten. Hierdoor wordt windstroom goedkoper. Zo leveren twee windturbines van Westermeerwind evenveel windstroom als 50 bestaande windturbines op land, die meer dan 20 jaar oud zijn.

Hoe past windenergie in het elektriciteitsnet?
Als de wind waait, kunnen we de elektriciteit van de windturbines direct gebruiken. Op dat moment hoeven elektriciteitscentrales minder te produceren. Als het niet waait, draaien de centrales juist wat harder. Het is voorlopig nog niet nodig om energieopslag te bouwen voor windenergie, want de bestaande elektriciteitscentrales zijn flexibel genoeg om het variabele aanbod van de wind op te vangen. In de toekomst zal windenergie onderdeel van een duurzame, internationale energiemix zijn – met zon, waterkracht, andere duurzame bronnen en energieopslag.

Bespaart windenergie CO2?
Windturbines produceren duurzame elektriciteit. Die hoeft dan niet door kolen- en gascentrales te worden opgewekt. Hierdoor draaien deze centrales op een lager pitje of worden ze tijdelijk uitgezet. Dat bespaart brandstof – er wordt minder kolen en gas verstookt en dat zorgt voor CO2-besparing.

Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?
Nee, windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid veel meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken.

Hoeveel subsidie betaalt de overheid voor elektriciteit van de windmolens?
De kostprijs van windenergie is op dit moment hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De overheid stelt subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk te investeren in windturbines of in andere vormen van duurzame energie. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar.