LUCHTVAARTVERLICHTING

Waarom moeten de turbines van Windpark Westermeerwind verlichting voeren?
Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer worden voorzien van zogenaamde obstakelmarkering. Dit bestaat uit een wit (bij dag) en rood (bij nacht) knipperlicht. Het doel van dit licht is om piloten alert te maken op de aanwezigheid van de windturbine. Ondanks dat de lichten op de gondel staan, dus op grote hoogte, en horizontaal uitschijnen, zijn deze lichten tot op grote afstand zichtbaar als puntbronnen. Tot enige jaren geleden was de toepassing van verlichting relatief ad hoc en verschillend. Sinds enkele jaren adviseert de overheid toepassing conform de aanbevelingen uit het internationale verdrag ICAO Annex 14 Volume I (Annex 14).
Windpark Westermeerwind is net lager dan 150 m maar staat naast turbines op land die wel hoger zijn dan 150 meter. Om die reden vereist de luchtvaartautoriteit dat de turbines op de hoekpunten en gedeeltelijk aan de buitenzijde zijn voorzien van verlichting.  Via dit kaartje kun je zien welke turbines van Windpark Westermeerwind alleen overdag en welke turbines overdag en ’s nachts verlichting moeten voeren.

Kan de verlichting niet wat minder?
Zowel omwonenden als eigenaren van windturbines vinden de nachtelijke verlichting bij helder weer te fel. Ook het knipperen wordt als storend ervaren. Gedurende de voorbereidingen voor Windpark Westermeerwind hebben wij ons best gedaan om de verlichting tot een minimum te beperken. De windturbines in het IJsselmeer worden bijvoorbeeld alleen op de hoekpunten voorzien van nachtverlichting.

Blijft het in de toekomst zo?
We begrijpen dat er omwonenden last hebben van de verlichting en doen er alles aan om deze overlast te verminderen. Helaas zijn wij daarbij wel gebonden aan wettelijke regels. Samen met de andere windparken zijn wij in gesprek met de nationale luchtvaartautoriteit (Inspectie van Luchtvaart en Transport) over de mogelijkheden om de zichtbaarheid van de lichten te beperken. Er is regelgeving in voorbereiding om de lichten bij goed zicht te dimmen en zo de overlast voor de omgeving te beperken. Zodra dit rond is, zal Windpark Westermeerwind dit gaan toepassen.