Tijdens de bouw van het windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is het gebied oostelijk van de scheepvaartroute Urk-Lemmer, nabij de Rotterdamse Hoek, tijdelijk gesloten voor alle scheepvaartverkeer. De afsluiting duurt tot het eind 2015 en is met betonning aangegeven.

pbEN-WESTERMEERWIND-STREMMING-2015-WEB
Nu het vaarseizoen begint maakt bouwer van het windpark Siemens ook de watersporters er op attent dat, omwille van de veiligheid tijdens de bouw, het betreffende gebied gesloten is voor alle scheepvaartverkeer, werkschepen voor de bouw uitgezonderd. De afsluiting, die is vastgelegd in het Verkeersbesluit RWS 2015/11129, van 16 maart jl. betreft het water ten oosten van de vaargeul tot aan de dijk van de Noordoostpolder, tussen ruwweg Lemmer, de Rotterdamse Hoek en de Vormt ten noorden van Urk. De gemarkeerde vaargeul zelf blijft onverminderd beschikbaar.