TenneT-Test-Ens-Babet-Hogervorst-web-8986De windparken van de Noordoostpolder kunnen nu worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. De laatste technische testen voor de kabelverbindingen zijn  succesvol afgerond. De test is een belangrijke mijlpaal die aangeeft klaar te zijn voor de aansluiting van de nog in aanbouw zijnde windparken. De aansluiting heeft totaal zo’n twee jaar geduurd en omvatte de bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Westermeerdijk, de aanleg van een 110kV kabelverbinding van Westermeerdijk via Emmeloord naar Ens, de aanpassing van hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart en een flinke uitbreiding van hoogspanningsstation Ens. TenneT is nog tot het voorjaar van 2015 bezig met afrondende werkzaamheden om het gebied waar de kabels zijn gelegd zo goed mogelijk achter te laten voor betrokken grondeigenaren.