De eerste heiwerkzaamheden voor het hoogspanningsstation vinden plaats. 73 palen verdwijnen in de grond.

Heien van de eerste paal van het hoogspanningsstation

Heien van de eerste paal van het hoogspanningsstation

4.3 heien van palen, alle palen geheid

De dijkboringen zijn gestart. In totaal zijn zeven boringen nodig voor de kabels die de stroom van het windpark naar het hoogspanningsstation op land geleiden. Allereerst leggen we de buizen aan waar doorheen de kabels volgend voorjaar getrokken worden. De boringen vinden alle zeven boven het waterniveau van het IJsselmeer plaats zodat er zeker geen water uit het IJsselmeer door de buizen de polder in kan stromen. Deze werkzaamheden vinden in nauw overleg en onder toezicht van het waterschap plaats.

2.3 aanbrengen casing ter bescherming van de dijk

Aanleggen buizen voor de kabels

Aanleggen buizen voor de kabels