18-09-2014  De ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied in het IJsselmeer ter hoogte van de Rotterdamse Hoek is, een jaar na aanleg, goed op gang gekomen. Inmiddels is een verscheidenheid aan vogels, plantengroei en de aanwezigheid van driehoeksmosselen waargenomen.

Deze flora en fauna duiden op een gezonde ontwikkeling van het aangelegde natuurgebied. De ontstane plantengroei en aanwas van driehoeksmosselen zorgt nu al en straks nog meer voor een geschikt foerageer- en rustgebied voor watervogels. Het aantal waargenomen futen was inmiddels al vertienvoudigd ten opzichte van de telling van vóór de aanleg van het gebied. De verwachting is dat later in het jaar ook de wintersoorten Nonnetje en Grote Zaagbek zich zullen laten zien.

Met deze ecologische ontwikkeling doet het aangelegde onderwater natuurgebied achter de scheepvaartveiligheidsvoorziening precies waarvoor het bedoeld was. De scheepvaartveiligheidsvoorziening is een 1.100 m lange geleide dam voor schepen, aangelegd in 2012-2013 ter voorbereiding op de bouw van Windpark Westermeerwind. De bouw van het windpark zelf is inmiddels gestart en wordt afgerond in 2016.