De combinatie Van Oord/Mammoet heeft de laatste funderingspaal in de bodem van het IJsselmeer geheid. Hiermee is het funderingswerk van windpark Westermeerwind voltooid. De installatie van de 48 funderingspalen in de bodem van het IJsselmeer is zeer voorspoedig verlopen.

Er is zes dagen per week gewerkt en het heiwerk is uitsluitend overdag uitgevoerd. Om die reden was gepland om één funderingspaal per dag te installeren. Op 23 mei zijn echter voor de vierde maal twee palen binnen twaalf uur geïnstalleerd, wat zeer uitzonderlijk is binnen de offshore windindustrie. Deze bijzondere prestatie kon worden gerealiseerd door de expertise van beide bedrijven en de goede samenwerking.

Op dit moment worden ook de elektriciteitskabels aangelegd tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zelf. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels tussen de windturbines en het land zal in juni zijn afgerond. Vanaf half juli worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. Dit zal het grootste deel van de zomer in beslag nemen. De verwachting is dat de eerste elektriciteit in augustus aan land komt. Vanaf dat moment vindt het testen en de ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed.

Bekijk hier de video van de installatie van de funderingen.

Laatste funderingspaal nearshore windpark Westermeerwind geïnstalleerd

Laatste funderingspaal nearshore windpark Westermeerwind geïnstalleerd