De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation en de kabels tussen de funderingen zijn aangelegd. In totaal is 44 kilometer aan kabels geïnstalleerd. Er zijn 48 verbindingskabels tussen de windturbines en zes export kabels die de turbines met het vasteland verbinden geïnstalleerd. De energie die de 48 windturbines straks leveren, wordt via de elektriciteitskabels naar het transformatorstation op land geleid.