Donderdag 19 februari vond in De Koningshof op Urk een informatiebijeenkomst over start bouw  van het Windpark Westermeerwind plaats. Deze avond was bedoeld om inwoners uit Noordoostpolder, Urk en De Friese Meren en andere belangstellenden te informeren over de komende bouwwerkzaamheden en de planning daarvan.

Grote opkomst
Op deze avond waren meer dan 150 belangstellenden aanwezig. Westermeerwind en Siemens waren zeer verheugd met deze grote opkomst, want dit gaf hen de gelegenheid om de aanwezigen goed te informeren over wat er de komende tijd gaat gebeuren en wat men hiervan zou kunnen gaan merken. Peter de Weijs, projectdirecteur Westermeerwind, opende de avond en heette het publiek van harte welkom. Vervolgens heeft Anne de Groot, directeur Westermeerwind, het windpark toegelicht. Hierna is de animatie van het windpark voor het eerst getoond die op een vereenvoudigde manier laat zien hoe het windpark gebouwd zal worden.

Planning van de bouwwerkzaamheden
Vervolgens heeft Willie Wienholts, projectmanager van Siemens, vertelt wat er de komende tijd voor bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Tussen maart en eind mei zullen de funderingen langs de Westermeer- en Noordermeerdijk in het IJsselmeer geïnstalleerd worden. Hierna wordt gestart met de installatie van de elektriciteitskabels, die in de bodem van het IJsselmeer ingegraven worden. Vervolgens worden de torensecties en ten slotte de turbines geïnstalleerd. Dit zal het grootste deel van de zomer in beslag nemen. De verwachting is dat de eerste elektriciteit eind juli/begin augustus aan land komt. Vanaf augustus vindt het testen en ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting medio februari 2016 gereed. Wienholts benadrukte dat de zondagsrust gerespecteerd zal worden gedurende de bouw van het windpark.

Installatie funderingen
Ten slotte heeft Arjan Keuzenkamp, projectmanager van Oord/Mammoet, het heien van de funderingen in het IJsselmeer toegelicht. In maart en april van maandag tot zaterdag zal er geheid worden. De heiwerkzaamheden vinden volgens huidige planning globaal plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur, waarbij het heien gepland is tussen 10.00 en 14.00 uur. De bewoners in de buurt zullen het heien, afhankelijk van hun woonlocatie en de windrichting horen. In een film kon het publiek horen wat het verwachte geluidsniveau ongeveer zou kunnen zijn. Het heiwerk duurt iedere dag ca. 3 uur en dit vindt uitsluitend bij daglicht plaats. Iedere volgende werkdag is het heiwerk op een volgende locatie 500 meter verderop in het IJsselmeer. Er zullen in totaal 48 windmolens worden geïnstalleerd.

De animatie is te bekijken op de hoofdpagina van de website.