29-10-2014 De productie voor onze windturbines is in volle gang! Half oktober is de fundering, de zogenoemde monopile, voor de eerste turbine opgeleverd. Vanaf onze producent in Roermond wordt de monopile via binnenwateren verscheept naar Vlissingen voor coating en opslag. Wekelijks worden vanaf nu drie à vier monopiles opgeleverd. Voor Windpark Westermeerwind hebben we er in totaal 48 nodig.

De monopile is een stalen buispaal van ongeveer 38 meter lang en heeft een gewicht van rond de 244 ton. Een groot gedeelte van de monopile (+/- 29 meter) wordt de grond in geheid. Heeft de paal eenmaal de gewenste diepte bereikt, dan wordt de toren-secties op de paal geplaatst. Hierna volgt de windturbine.

Het begin is er, nog 47 monopiles te gaan!