Als Technisch Projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het elektrisch ontwerp en de windturbines van Windpark Westermeerwind. Inmiddels ben ik al vier jaar vanuit Ventolines betrokken bij dit mooie project. De afgelopen jaren heb ik mijn technische kennis en ervaring kunnen inzetten bij het ontwerp, de contractering en de bouw van het windpark. Een uitdagende en afwisselende rol: de ene dag overleg ik met de hoofdaannemer Siemens over het transformatorstation, de volgende dag ben ik op het water voor een turbine-inspectie.

Elektriciteitsmeters laten mooie productiecijfers zien
Elke windturbine heeft een eigen elektriciteitsmeter. Deze meet precies hoeveel groene stroom elke windturbine produceert. En dus wat het windpark oplevert aan elektriciteitsinkomsten. De meters meten zeer nauwkeurig en zijn op afstand uit te lezen via een internetverbinding. Om dat betrouwbaar te laten werken op een windturbine in het water, is afstemming nodig tussen de windturbineleverancier, het meetbedrijf en de netbeheerder. Zowel tijdens het ontwerp, de assemblage van de windturbine-onderdelen en tijdens de installatie. Een relevant en uitdagend onderdeel, wat goed geslaagd is. De meters doen het inmiddels prima en waar het natuurlijk om gaat: de metingen tonen aan dat de windturbines erg veel elektriciteit produceren!

Goede inhoudelijke samenwerking is heel belangrijk

Voor mij is het heel belangrijk om met een goed team samen te werken. Niet alleen binnen Ventolines, maar ook met de verschillende aannemers. Je moet op elkaar kunnen bouwen. Samenwerken op een technisch complex project is van groot belang. Maar met een Nederlands/Deense hoofdaannemer, een Duitse onderaannemer en vele nationaliteiten binnen de diverse teams is dat ook een uitdaging. Tijdens de uitvoering zijn er altijd technische details die moeten worden opgelost. Door goed te overleggen konden we samen tot slimme oplossingen komen. Ook na de bouw is communicatie belangrijk. Binnen Westermeerwind werken de afdelingen bouw en beheer bijvoorbeeld nauw met elkaar samen. Want mijn kennis van tijdens de bouw heeft waarde voor mijn collega’s die het windpark in de komende 20 jaar onderhouden. Ik ben er trots op dat we met een redelijk compact team samen met Siemens en haar onderaannemers dit mooie project hebben kunnen neerzetten. Die samenwerking is van groot belang.

Windenergie past bij Nederland

Ik vind de techniek van windturbines gaaf. Het bijzondere is dat nieuwe windturbines nog altijd groter worden, en daarmee windstroom steeds goedkoper maken. Bigger is better! Verder komen er in windturbines erg veel technieken samen: aerodynamica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde, heel interessant. Het geeft me voldoening dat ons team met Westermeerwind echt iets groots heeft neerzet. Een project dat ook bijdraagt aan een duurzamere wereld, want windenergie is de meest betaalbare duurzame energievorm – zeker in het windrijke Nederland. En ook heeft Nederland nog een boel in te halen op het gebied van duurzame energie, windenergie hoort gewoon bij Nederland!

Bart Ummels