Eind 2010 vroeg Anne de Groot, directeur van Ventolines, mij om tijdelijk de voorbereidingen voor Windpark Westermeerwind te ondersteunen. Deze opdracht bleek ruim vijf jaar te duren. Een schitterende tijd is het geweest, want wat is er leuker dan bij alle fasen van een windpark betrokken te zijn: ondersteuning vergunningen, voorontwerpen maken, bouwcontracten schrijven en uitonderhandelen, detail ontwerp beoordelen, fabricage en bouw begeleiden en tot slot de gebruiksfase ondersteunen. Er komen in de loopbaan van een ingenieur maar weinig van dit soort all-in projecten voorbij!

Multitasken en intuïtie
Samengevat ben ik op het Westermeerwind project verantwoordelijk geweest voor alle techniek: eigenlijk Engineering Manager tijdens de voorbereidingen en Construction Manager tijdens de uitvoering. In een klein projectteam moet iedereen nou eenmaal multi-tasken. Omdat er te veel voorbij komt op zo’n complex project om overal in te duiken moest ik vooral afgaan op mijn intuïtie. Bij elke technische uitdaging vroeg ik me eerst af of er een risico voor de eigenaren zou zijn als het mis gaat en daarna of ik wel verschil zou kunnen maken door erin te duiken. Door op deze manier risico-gestuurd te werken kun je met een klein team professionals veel bereiken, en dat hebben we bij Windpark Westermeerwind laten zien.

IMG_4298Speciale installatietechnieken voor het IJsselmeer
Overigens is die intuïtie gebaseerd op 30 jaar ervaring met ontwerpen en bouwen van offshore constructies, waarvan 10 jaar offshore windparken. Je ontwikkelt in zo’n lange periode natuurlijk voelsprieten voor mogelijke technische risico’s. Werken in een ondiep en relatief beschut meer lijkt veel makkelijker dan werken op de Noordzee, maar toch klopt dat niet. Omdat je niet met grote kraanschepen in het IJsselmeer kunt komen is al het drijvende materiaal speciaal voor Westermeerwind ontworpen en samengesteld. Het mooiste voorbeeld hiervan was het enorme ponton ‘Schelde’ met een 110 m hoge rupskraan erop, waarmee fundaties en turbines geplaatst zijn.

De voortgang in de bouw is gewoon te zien vanaf de dijk
Windpark Westermeerwind vind ik een prachtig project, vooral omdat het zo zichtbaar is. Een windpark op de Noordzee kun je vanaf het strand nauwelijks zien, maar langs Westermeerwind kun je gewoon fietsen.  Wie de voortgang van de bouw wilde zien, ging even op de dijk van de Noordoostpolder kijken en wist het meteen. Of in de haven van Urk, waar we ook een projectkantoor hadden. Daarnaast is het veel leuker om te werken voor eigenaren die niks liever willen dan een mooi en goed draaiend windpark, dan voor de boekhouder van een investeerder.

Boeiende nieuwe dingen geleerd
Wat mij tijdens het project het meest geboeid heeft, waren de zaken waar ik weinig van af wist maar wel verantwoordelijk voor was. Zoals de scheepvaartveiligheidsvoorziening, een strekdam met luwtegebied die we in 2013 hebben laten aanleggen. De bouw van Westermeerwind was hiermee definitief begonnen.

Daarna kwamen er nog meer zaken waar ik veel van geleerd heb: ontwerp en bouw van het hoogspanningsstation, de kabel-infrastructuur en natuurlijk de windturbines op hun fundaties. Ik heb heel wat avonden achter Youtube gezeten om mijn kennis over bijvoorbeeld hoogspanning bij te spijkeren. Gelukkig zijn er bij Ventolines specialisten op de verschillende vakgebieden.

Mijn rol bestond voornamelijk uit het toezien dat hoofdaannemer Siemens zich aan het contract zou houden. Speerpunt tijdens de bouw was het voorkomen van ongevallen, omdat we iedereen op het project ’s avonds weer veilig naar huis wilden krijgen. Daarnaast het tevreden houden van het bevoegd gezag (RWS, gemeente NOP, provincie Flevoland) door zeker te stellen dat onze aannemers zich netjes aan de vergunningen hielden.

Ervaring delen met anderen
Tot slot heeft Windpark Westermeerwind mij de kans gegeven mijn ervaring te delen met anderen. Zo heb ik een bijdrage geleverd aan het opbouwen van de Ventolines-organisatie. Ook heb ik gastlessen op hogescholen gegeven en talloze boottochten en excursies als gids begeleid. Ik blijf als adviseur van de Asset Manager (beheerder) betrokken bij dit windpark en hoop mijn ervaring te blijven delen.

Albert Ploeg