Vandaag is het transformatorstation op land van nearshore Windpark Westermeerwind onder spanning gezet. Dit is een belangrijke mijlpaal in het project, want het is een absolute voorwaarde om straks de eerste windturbine in gebruik te kunnen nemen
.

Transformatorstation
Projectmanager Willie Wienholts van Siemens: “De energie die de 48 windturbines in het IJsselmeer straks leveren, wordt via elektriciteitskabels naar het transformatorstation op land geleid. In het transformatorstation wordt de opgewekte elektriciteit omgezet naar hoogspanning en gevoed aan het landelijke elektriciteitsnet van TenneT.  Het transformatorstation heeft verschillende schakelaars, die clusters van windturbines en de transformatoren kunnen in- en uitschakelen, bijvoorbeeld bij onderhoud. Ook de automatische beveiliging, de automatische besturing en de afstandsbediening van het windpark zitten in het transformatorstation.  Evenals de stroommeters voor levering van de groene stroom aan Eneco”.

Belangrijke mijlpaal project bereikt
Projectdirecteur Westermeerwind Peter de Weijs : “Vandaag is een belangrijke mijlpaal in het project bereikt. Het onder hoogspanning zetten van het transformatorstation is een absolute voorwaarde om straks de eerste windturbine in gebruik te kunnen nemen. De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zijn aangelegd. Op dit moment worden de laatste kabels tussen de funderingen aangelegd.  De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels tussen de windturbines en het transformatorstation op land zal deze maand zijn afgerond”.