Eerste handelsdag participaties Westermeerwind op 7 september

Categoriën:

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT

4 juni 2020

Op maandag 7 september is de eerste handelsdag in participaties in Windpark Westermeerwind. Houders van participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds kunnen hiervoor participaties te koop aanbieden of juist participaties bijkopen. Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen participaties bezitten, kunnen daar de komende tijd alsnog op inschrijven.
Bestaande participanten krijgen binnenkort per mail bericht over de mogelijkheden tot verkoop en aankoop. Inwoners die nog geen participaties hebben, kunnen tussen 7 juli en 31 augustus inschrijven via de site www.gavoordewind.nu. De prijs van de participaties wordt vastgesteld door Privium Fund Management B.V., de onafhankelijke beheerder van de beide fondsen, en zal op 7 juli bekend worden gemaakt op deze site.

Toewijzing op handelsdag

Het kopen van participaties is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aanbod is van participaties door bestaande participanten. Er worden door de fondsen dus geen nieuwe participaties uitgegeven.  Op de handelsdag wordt vastgesteld hoeveel participaties te koop zijn aangeboden en hoe groot de vraag is. Bij meer vraag dan aanbod is de toewijzing naar verhouding. Als er daarentegen meer aanbod is dan vraag hebben de beide fondsen zelf beperkt de mogelijkheid participaties in te kopen. Belangstellenden kunnen op de site www.gavoordewind.nu zowel het prospectus als de essentiële beleggingsinformatie van de fondsen vinden. IQEQ Investment en Giro Services is verantwoordelijk voor de fonds- en participantenadministratie en zal de aan- en verkopen administreren.

Vele honderden beleggers in Westermeerwind

De uitgifte van participaties in het Windpark Westermeerwind in februari 2019 was erop gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Vele honderden omwonenden van Windpark Westermeerwind hebben toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in het windpark te beleggen. De interesse voor de fondsen was nog groter dan vooraf op basis van marktonderzoek werd verwacht. Het Westermeerwind Leningenfonds, van maximaal EUR 5 miljoen, werd met ruim EUR 900.000 overtekend. De 363 belangstellenden kregen daardoor niet hun volledige inschrijving toegewezen. In het Westermeerwind Aandelenfonds belegden 146 omwonenden met een totale inleg van EUR 4 miljoen.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). Privium is beheerder van Westermeerwind Aandelenfonds en Westermeerwind Leningenfonds (de ‘Fondsen’). De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl).” De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Windpark Westermeerwind 1500 dagen ongelukvrij!

Categoriën:

Sinds het windpark in 2016 volledig in bedrijf is genomen, zijn er per 14 Maart 2020 officieel 1500 dagen verstreken; deze gehele onderhoudsperiode is Westermeerwind ongelukvrij gebleven! Voor de eigenaren van Westermeerwind is hiermee wederom een belangrijke mijlpaal bereikt, omdat veiligheid tijdens de bedrijfsvoering van het windpark een belangrijke doelstelling is. Samen met Siemens Gamesa Renewable Energy, die voor ons de onderhoudswerkzaamheden uitvoert, wordt door ons veel aandacht geschonken aan veiligheid en er vinden regelmatig veiligheidsoefeningen in het windpark plaats.

Recordproductie in februari voor windpark Westermeerwind

Categoriën:

In februari van dit jaar heeft windpark Westermeerwind een nieuwe recordproductie behaald van 74 GWh. Hiermee heeft het windpark ruim 4 GWh meer geproduceerd ten opzichte van het oude productierecord van oktober 2017, dat stond op 69,7 GWh. Februari 2020 was een uitzonderlijk goede windmaand, waardoor het windpark ruim 75% van de tijd op vol vermogen (144 MW) kon draaien. Hierdoor heeft het windpark ruim 60% meer stroom geproduceerd ten opzichte van de verwachte productie in februari, gebaseerd op het langjarig gemiddelde voor deze maand. Windpark Westermeerwind is in 2016 in bedrijf gegaan en heeft nu in totaal zo’n 2.085 GWh aan stroom geproduceerd en meer dan 1 miljoen ton aan CO2 uitstoot bespaard.

Windpark jaarproductie & jaarbeschikbaarheid 2019

Categoriën:

Windpark Westermeerwind heeft in 2019 meer dan 503 GWh aan schone energie geproduceerd. Het windpark had een gemiddelde jaarbeschikbaarheid van 99%.

Windpark Westermeerwind 1000 dagen ongelukvrij!

Categoriën:

Sinds het windpark in 2016 volledig in bedrijf is genomen, zijn er per 31 oktober 2018 officieel duizend dagen verstreken; deze gehele onderhoudsperiode is Westermeerwind ongelukvrij gebleven! Voor de eigenaren van Westermeerwind is hiermee een belangrijke mijlpaal bereikt, omdat veiligheid tijdens de bedrijfsvoering van het windpark een belangrijke doelstelling is. Samen met Siemens Gamesa Renewable Energy, die voor ons de onderhoudswerkzaamheden uitvoert, wordt door ons veel aandacht geschonken aan veiligheid en er vinden regelmatig veiligheidsoefeningen in het windpark plaats. Soms zijn daarbij ook de KNRM-reddingsstations van Lemmer en Urk betrokken.

Participatie polderbewoners wat later dan voorzien

Categoriën:

20 december 2017

Wegens onzekerheid over totale subsidie Westermeerwind

Participatie polderbewoners wat later dan voorzien

De uitgifte van obligaties en aandelen van Windpark Westermeerwind aan bewoners van de Noordoostpolder, Urk en het voormalige Lemsterland is met minstens een half jaar vertraagd. De aangekondigde uitgifte van participaties kan op dit moment niet gerealiseerd worden wegens een nog lopende toets door het ministerie van Economische Zaken van de totale omvang van de subsidies voor het windpark. Westermeerwind hoopt dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat de participatie nu in 2018 gerealiseerd kan worden.                                     

Windpark Westermeerwind heeft steeds aangegeven dat participatie door polderbewoners mogelijk zou worden een jaar na ingebruikneming van het windpark. De afgelopen tijd is hard gewerkt om dit ruim voor het eind van 2017 waar te maken. De structuur van de deelname, het daarbij horende prospectus en de publiciteitscampagne waren al in een vergevorderd stadium. Omdat nog niet alle financiële cijfers over het windpark definitief zijn, kan de participatie op dit moment nog niet in gang worden gezet.

Extra toets

Directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind licht de situatie als volgt toe. ‘De uitgifte van aandelen en obligaties moet gepaard gaan met een prospectus, dat inzicht biedt in de financiële cijfers en de winstverwachting van de onderneming. Beleggers hebben daar recht op. Deze cijfers zijn mede afhankelijk van de hoogte van de subsidies en die hangen weer af van de uitkomst van toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Zonder deugdelijke prospectus is uitgifte van participaties niet verantwoord en niet mogelijk.’

De toetsing door RVO spitst zich toe op de totale omvang van de aan het windpark toegezegde subsidies en de wijze van berekening daarvan. In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. Ongeveer een jaar na het operationeel worden van een project vindt een zogenaamde MSK-toets door RVO plaats. Met het oog op de participatie door polderbewoners eind 2017 heeft Westermeerwind RVO versneld om een oordeel gevraagd. Omdat deze toets nog niet is afgerond, is uitgifte van participaties nu nog niet mogelijk.

Anne de Groot: ’We hadden alles klaar staan om nog voor eind 2017 participaties uit te geven aan polderbewoners. Het is vervelend dat nu toch nog vertraging is opgetreden. Dat is niet alleen teleurstellend voor alle omwonenden die willen participeren, maar ook voor de gemeente, die altijd vol achter het idee van participatie door de polder heeft gestaan, en voor de initiatiefnemers. We hopen de toets door RVO zo snel mogelijk goed af te sluiten en de participaties in het komend jaar uit te geven.’

Dispuut

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag een tussenuitspraak gedaan in het lopende dispuut tussen de initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind en vertegenwoordigers van 32 agrariërs uit de polder, die tegen speciale voorwaarden menen te kunnen deelnemen in het windpark. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit alle schriftelijke stukken niet blijkt dat de groep van 32 tegen extra gunstige tarieven zou mogen deelnemen.

Voordat de rechtbank een definitief oordeel geeft, wil zij eerst nog kennis kunnen nemen van een geluidsband van een vergadering van december 2001, waarin over de toekomstige participatie door agrariërs werd gesproken. Westermeerwind zelf vindt dat alle bewoners van de polder tegen dezelfde voorwaarden moeten kunnen deelnemen in het windpark en dat de 32 agrariërs geen voorkeursbehandeling moeten krijgen.

De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks, betreuren het, dat de door hen toegezegde participatie niet meer binnen 2017 gerealiseerd kon worden. Ze willen hun belofte van ‘een windpark voor en door de polder’ zo snel mogelijk alsnog inlossen. ‘Uitstel van de beslissing van de rechter over de rechten van de groep van 32 agrariërs hoeft niet te leiden tot verder uitstel van de participatiemogelijkheid door de overige omwonenden’, zo geven zij aan. We zullen de participatie door alle andere polderbewoners en die van Urk en Lemsterland in gang zetten zodra de toets van de subsidies volledig is afgerond.’

 

 

 

Recordproductie voor windpark Westermeerwind

Categoriën:

In oktober 2017 heeft het windpark een recordproductie behaald van 69,7 GWh. Nog nooit eerder heeft het windpark binnen een maand zoveel energie geproduceerd. De maand oktober was, in tegenstelling tot veel andere maanden, een bijzonder goede windmaand, waardoor het windpark ruim 40% meer energie leverde ten opzichte van de verwachte windopbrengst voor deze maand op basis van het langjarig gemiddelde. Windpark Westermeerwind is begin 2016 in bedrijf gegaan en heeft nu in totaal zo’n 800.000.000 KWh geproduceerd, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer  260.000 huishoudens. Hiermee heeft het windpark tot nu toe 440.000 ton CO2- uitstoot bespaard!