Enorme belangstelling voor obligaties Westermeerwind

Categoriën:

Nieuwe emissie ruim overtekend

Bijna 600 omwonenden van Windpark Westermeerwind van 18 jaar of ouder hebben gebruik gemaakt van de nieuwe kans om financieel deel te nemen in Windpark Westermeerwind. Zowel grote als kleine beleggers toonden grote belangstelling, waardoor de emissie ruim werd overschreven. Het maximale aanbod was 10.000 obligaties (totaal € 5 miljoen) en omwonenden schreven in voor ruim € 10 miljoen. 61% van de investeerders krijgen hun volledige aanvraag toegewezen, de grootste beleggers krijgen door het vooraf gepubliceerde verdelingsmodel maximaal 25 obligaties voor een bedrag van € 12.500,- toegewezen.

Bestuurder Bert Bult van Windpark Westermeerwind is blij met de enthousiaste reacties van de omwonenden. “In 2018 kregen omwonenden voor het eerst gelegenheid financieel deel te nemen in het windpark via een aandelen- of een leningenfonds. Dat er na aflossing van het eerste leningenfonds dit voorjaar nu opnieuw zoveel animo is voor het tweede obligatiefonds is prachtig. Met het rendement van 7,5% op deze nieuwe obligaties kunnen omwonenden écht meeprofiteren van het windpark, zoals we altijd beloofd hebben.”
Het windpark in het IJsselmeer bij Urk bood omwonenden dit keer 10.000 obligaties aan van € 500,- per stuk tegen een jaarlijkse rente van 7,5% en met een looptijd van 5 jaar. Alleen inwoners van de gemeente Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland konden inschrijven op deze obligaties.

Gavoordewind.nl
De uitgifte van de obligaties werd verzorgd door het financieringsplatform Invesdor. Inschrijven kon vanaf maandag 6 mei tot en met donderdag 6 juni via gavoordewind.nl. Alle inschrijvers hebben inmiddels een mail van Invesdor ontvangen met hierin het aantal toegewezen obligaties.

De obligaties zijn toegewezen op basis van de daarvoor afgesproken ‘baksteenmethode’. Hierbij krijgt elke inschrijver in de eerste verdelingsronde één obligatie toegewezen, in de tweede ronde een tweede obligatie en zo verder tot alle obligaties vergeven zijn. De hoogste inschrijvers krijgen hierbij minder toegewezen dan waarvoor ze hebben ingeschreven. Projectdirecteur Anne de Groot: “Voor deze manier van verdeling is bewust gekozen. We wilden namelijk zoveel mogelijk omwonenden laten meeprofiteren. Ik ben erg blij met de brede betrokkenheid en het vertrouwen dat de inwoners van de Noordoostpolder in het windpark hebben.”

Wil je meer weten over deze obligatielening? Kijk dan op www.gavoordewind.nl.