Initiatiefnemers Windpark Westermeerwind blij met uitspraak rechter

Categoriën:

Geen aandelen Westermeerwind ’tegen kostprijs’ voor 32 agrariërs

Initiatiefnemers Windpark Westermeerwind blij met uitspraak rechter

De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind zijn blij met de uitspraak van de rechter in de rechtszaak, die een groep van 32 agrariërs uit de Noordoostpolder tegen hen had aangespannen. De rechter oordeelde dat de groep niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij een exclusief recht hadden om tegen gunstigere voorwaarden financieel deel te nemen in het windpark dan andere omwonenden. De initiatiefnemers van Windpark Westermeerwind hebben steeds aangegeven dat alle omwonenden tegen dezelfde voorwaarden en op hetzelfde moment zouden mogen participeren.

De rechter heeft nu bepaald dat alle deelnemers van de groep op basis van het convenant uit 2002 het recht hebben om ieder tot 1 MW deel te nemen in het windpark, dat een vermogen heeft van in totaal 144 MW. Westermeewind moet de agrariërs die nog niet eerder ingeschreven hebben op het Westermeerwind Aandelenfonds de gelegenheid bieden dit alsnog te doen.

Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind hoopt dat het windpark deze langslepende kwestie nu definitief achter zich kan laten. “De initiatiefnemers van Windpark Westerneerwind hebben bij de start van hun project steeds gezegd dat zij een windpark ‘voor en door de polder’ wilden maken. Die belofte is inmiddels ingelost. Sinds begin dit jaar nemen 441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland samen voor ruim € 8 miljoen financieel deel in het windpark via het Westermeerwind Leningsfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. De agrariërs die alsnog willen instappen zijn van harte welkom. We doen ons best alle participanten een mooi rendement op hun investering te bieden.”