test

Het toekomstige Windpark Westermeerwind ligt langs de druk bevaren vaargeul Amsterdam-Lemmer. Om de kans op ongelukken bij de Rotterdamse Hoek te minimaliseren, is besloten om een 1100 m lange geleidedam in het IJsselmeer aan te leggen, ook wel de scheepveiligheidsvoorziening genoemd. Deze dam is tussen 2012 en 2013 door Boskalis gebouwd. Achter de dam is een onderwater natuurgebied van 22 hectare (ongeveer 30 voetbalvelden) gerealiseerd. Deze plek, beschermd tegen golfslag, is zeer geschikt als leefgebied voor bodemfauna, vis en vogels. De vruchtbare afwerklaag met plantenwortelrijke grond zal de ontwikkeling van het gebied verder stimuleren. De verwachting is dat men vooral visetende vogels zal aantreffen zoals de grote zaagbek en fuut, maar ook duik-, kuif- en tafeleenden.